Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Faretegn Ingen faretegn observert Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av drift@svv (**).
 • Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av drift@svv (**).
 • Istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Fine forhold! Pass på inn og utos. Enkelte partier har tynn hinne med en del overvann under. Anbefales og gå nære land for en god opplevelse!
  Registrert av Hensor.
 • Istykkelse Isdekningsgrad Vannet er Delvis islagt på målestedet Åpne områder ved innosene og områdene med mye bevegelse i vannet.
  Registrert av Hensor.
 • Istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Vann langs land enkelte områder, men ellers fantastiske forhold
  Registrert av Hensor.
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ferske skred ett flakskred størrelse 1 i Storlifjellet Faretegn Fersk vindtransportert snø sterk vind med snøtransport Vær Ikke nedbør -6.0 grader Skredhendelse 1 - Små Tørt flakskred Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ett (1) 1 - Små Tørre flakskred Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø
  Registrert av mbie@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet Vær Ikke nedbør -3.0 grader Tester Middels CTM11@20cmQ3 Tester Middels CTM14@40cmQ1 Skredproblem Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Snøprofil Antall Lag: 6 Total dybde: 95,00 cm
  Registrert av Laurids@USNnaturguide.
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca 10-25 cm nysnø ligger lagvis oppå tidligere fast snø. Vær Ikke nedbør -3.0 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av sanderlundahl.
 • Bilde 1 av 2

  Faretegn Ingen faretegn observert Vær Ikke nedbør -8.3 grader Snødekke 56 cm snødybde Tester Ikke gitt LBT@10cmIkke spesifisert Tester Ikke gitt LBT@50cmIkke spesifisert Snøprofil Antall Lag: 9 Total dybde: 56,00 cm
  Registrert av Christina@obs.korps (***).
 • Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Åpent vann ved inn og utløp, noen partier med tynt islag over overvann.
  Registrert av Hensor.
 • Istykkelse Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Snakket med 2 stk som hadde vært å gått på skøyter det, lokale folk. Han var lærer og skulle ha med elever hit. Virket meget erfaren.
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 3

  Bunnen av skredet. Toppen som skredet har løsnet fra vises svakt øverst på bildet.
  Skredaktivitet Ett (1) 1 - Små Tørre flakskred
  Registrert av JGHines.
 • Bilde 1 av 2

  Snødekke 320 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn Tester God LBT20@90cmQ2 Snøprofil Antall Lag: 8 Total dybde: 89,00 cm
  Registrert av Jornha.
 • Bilde 1 av 1

  Vær Yr 0.0 grader Snødekke 120 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Thosko.
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker lokalt rundt skia. Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø
  Registrert av Sander@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 3

  Her gikk vi på skøyter.
  Faretegn innløpsosen er åpen Område: Mange vann i nærheten Faretegn økt vannføring Område: Mange vann i nærheten Notater Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 1

  Vær Ikke observert
  Registrert av Christer@obskorps (*****).
 • Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av Albert (*****).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert Vær Ikke nedbør Snødekke 130 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Tester Ikke gitt LBT@0cmIkke spesifisert Skredproblem Ikke gitt
  Registrert av Patrik@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Notater Venstre på bilde (vest), høyre (øst). Vinden har transportet mye av den lille snøen som kom inatt.
  Registrert av MarkusA.
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Ingen faretegn observert Gikk over bærende fokksnøflak og mykere fokksnøflak fra 200 moh til topps uten drønn og sprekker Vær Ikke nedbør -4.0 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Bjørnulf@ObsKorps (****).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø
  Registrert av Albert (*****).
 • Skredfarevurdering 0 Ikke vurdert Faretegn Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere str 1 Faretegn Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Store skavlar mot øst og nord, heilt ned i øvre del av tregrensa.
  Registrert av steinar@tindeguide.no (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Store Nup . Lett snøfokk
  Vær Ikke nedbør -3.0 grader Snødekke 300 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Skredproblem Ikke gitt
  Registrert av LarsØystad.
 • Bilde 1 av 2

  Fokksnø som ble transportert i går sprekker opp. På løsere nysnø.
  Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ferske sprekker Ingen ny transport av snø, men sprekker noe opp mindre områder av fokksnøen fra i går. Vær Ikke nedbør -4.5 grader Snødekke 200 cm snødybde Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 7

  Reinsnuten 1144moh sett fra vest.
  Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har sett ein del små, naturlig utløyste flakskred i søraust vendte sider. Desse har nok blitt utløyst i natt då det var ein del vind. Vær Ikke nedbør -2.7 grader Snødekke 60 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Flere (6-10) 1 - Små Tørre flakskred Tester Middels CTM13@20cmQ2 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 90,00 cm
  Registrert av FrodeMoen@Obskorps (***).
 • Vær Ikke nedbør -7.0 grader
  Registrert av Albert (*****).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 1

  NØvendt helling. Flere fokksnølag, 1F-P, avdeltbav lag med delvis omdannet nysnø, 4F. Under det øverste «fokksnøskarelaget» er det dannelse av kantkorn. F-4-F.
  Snøprofil Antall Lag: 0 Total dybde: 0,00 cm
  Registrert av Albert (*****).
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed