Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Mye vann i snøen regn på snø Faretegn Mye vann i snøen kraftig solstråling
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 1

  Bruddkanter til venstre og nede it mitten av bildet.
  Skredaktivitet Noen (2-5) Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Martin (***).
 • Bilde 1 av 1

  Østsiden har knallhard overflate
 • Bilde 1 av 2

  kram men ikke dryppende våt sne. Kan presse staven ca 10 cm ned, ski ca 2-3 cm. Stabilt
 • Bilde 1 av 2

  Vær Ikke nedbør -0.6 grader Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke 100 cm snødybde Faretegn Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fra snøgrense og oppe innta 900 moh er snøen våt IG kornete. Mye vann k øvre del. Virker som det er homogent helt ned der serbiske er særlig mere en 1 m tykt. Opp mot 1100 moh er snøen smeltepåvirlet men hardere. Skredaktivitet Ikke gitt 2 - Middels Våte løssnøskred
  Registrert av StigR@obskorps (***).
 • Skredproblem Ubunden snø Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke Notater Se øvrige observasjoner på vær og snødekke etc. gjort på turen i dag. Faretegn Ingen faretegn observert Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 4

  Vær Ikke nedbør 5.0 grader Skredproblem Ubunden snø Skredproblem Ubunden snø Tester God ECTX@0cmIkke spesifisert Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke Faretegn Ingen faretegn observert Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 79,00 cm
  Registrert av Stig Løland@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 8

  Fleire sigesprekker og snøblokker som er på vei til å skli ut på Søstestøylsfjellet. Nordvendt
  Vær Ikke nedbør 16.0 grader Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Skredproblem Ubunden snø Tester Ikke gitt LBT@0cmIkke spesifisert Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke 250 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Faretegn Ferske sprekker Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Sigesprekker i bratt terreng der snødekket ligg på sva eller glatt underlag. Nokon nye sprekker sidan sist eg var her fredag. Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 0 Total dybde: 0,00 cm
  Registrert av brit-siv@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 4

  Vær Ikke nedbør 6.6 grader Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke 145 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Faretegn Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet Skredaktivitet Flere (6-10) 2 - Middels Skavl Snøprofil Antall Lag: 8 Total dybde: 127,00 cm
  Registrert av KnutH@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 6

  Tåke henger nedover.
  Vær Ikke nedbør 7.0 grader Skredproblem Ubunden snø Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Faretegn Mye vann i snøen Øverste del av snøen er vått og sklir lett på hardere snø under. Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 3 Total dybde: 130,00 cm
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 7

  Skredproblem Ubunden snø Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke 75 cm snødybde Faretegn Mye vann i snøen Skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Våte løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 6 Total dybde: 117,50 cm
  Registrert av Gøran@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Bilde tatt sør langs østsiden av Lyngen fjorden.
  Vær Ikke nedbør 7.0 grader Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke 150 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av StigR@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 1

  Snødekke, Mjønestindan. Snøgrense kryper oppover. Sett fra Valnesfjord.
  Snødekke
  Registrert av Torbjorn@obskorps (***).
 • Skredhendelse Ukjent Ukjent
  Registrert av skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A).
 • Bilde 1 av 1

  Hvit snø på vannet med enkelte lommer av blåe felt.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Enkelte blåe lommer med vann i kanten ellers helt hvit, kun sett halve vannet. Men antar resten er likt som det.
  Registrert av Siggen@obskorps (***).
 • Bilde 1 av 4

  Bilde av Rivtind. Tatt mot SV.
  Vær Ikke nedbør 2.6 grader
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Snødekke
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Vær Ikke nedbør 11.0 grader Snødekke 75 cm snødybde
  Registrert av Gøran@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Snøprofil Antall Lag: 8 Total dybde: 138,50 cm
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  bildet viser skavlbrudd i små bratte heng i N eksposisjon og snødekke mettet av vann i forsenkninger i terrenget på ca 650moh.
  Vær Ikke nedbør Skredproblem Ubunden snø Tester Ikke gitt LBT@0cmIkke spesifisert Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Faretegn Mye vann i snøen stedvis mye vann i snøen og overflatevann i forsenkninger i terrenget Skredaktivitet Noen (2-5) 2 - Middels Våte løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 2 Total dybde: 270,00 cm
  Registrert av mbie@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Tynt dryss med nysnø over et tynt lag med bristende skare og deretter våt, grovkornet snø.
  Snødekke
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Tudelige smelteriller helt opp til toppen av Melkefjellet. Bilde tatt mot S.
  Snødekke
  Registrert av Marius@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Skredproblem Opphopning av vann i/over lag i snødekket Skredproblem Ubunden snø Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 75,00 cm
  Registrert av jan arild@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Vær Ikke nedbør Snødekke
  Registrert av jan arild@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 11

  Ferske skred fra kanten der .
  Skredproblem Vann ved bakken/smelting fra bakken Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke 250 cm snødybde Skredaktivitet Noen (2-5) 1 - Små Glideskred Snøprofil Antall Lag: 0 Total dybde: 0,00 cm
  Registrert av Urpu@Romsdal (****).
 • Bilde 1 av 7

  Snømasser som henger igjen på svaene i Ekkjeskaret (nesten i Røldal), over Fv520 mellom Sauda og Røldal.
  Vær Ikke nedbør 12.0 grader Skredproblem Ubunden snø Skredproblem Opphopning av vann i/over lag i snødekket Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke 200 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredaktivitet Ett (1) 2 - Middels Skavl
  Registrert av ÅgeMidthun@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 8

  Vær Ikke nedbør 5.0 grader Skredproblem Opphopning av vann i/over lag i snødekket Skredproblem Ubunden snø Skredfarevurdering 2 Moderat Snødekke Faretegn Mye vann i snøen Område: For kommunen. Beskrivelse: Stadvis mykje vatn i den øverste snøen. Tjukkelsen på svært våt snø varierer frå nokre få cm til ca. 10 cm. Faretegn Ferske skred Område: For kommunen. Beskrivelse: Det har vore mykje skredaktivitet siste tida, men vanskeleg å vite kor lenge sidan skreda har gått. Sjå skredaktivitet. Skredaktivitet Flere (6-10) 2 - Middels Våte flakskred Skredaktivitet Mange (10 eller mer) Ikke gitt Våte løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 12 Total dybde: 97,00 cm
  Registrert av Ingrid@NVE (*****).
 • Bilde 1 av 4

  Vær Regn 6.0 grader Faretegn Ferske skred Har hørt en (glide)-skred på nordvendt på Vengetinden , sett 2 på østsiden av Blånebba. Klumper av ulik størrelse som trillet ned.
  Registrert av Urpu@Romsdal (****).
 • Bilde 1 av 2

  Over Altafjorden mot Ø
  Vær Ikke nedbør 10.0 grader Snødekke Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Bjørnulf@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 7

  Nordvendt side 500 - 1000 moh.
  Vær Ikke observert 2.0 grader Skredproblem Ubunden snø Skredproblem Opphopning av vann i/over lag i snødekket Skredfarevurdering 1 Liten Snødekke 1 cm nysnø siste døgn Notater Har ikke vært på ski på 2 uker og har noe begrenset oversikt. Faretegn Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppdemming av vann på flate, se bilde. Skredaktivitet Flere (6-10) 2 - Middels Våte løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 10 Total dybde: 177,50 cm
  Registrert av martin@svv (*****).
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed