Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Bilde 1 av 1

  Vær Ikke nedbør 6.0 grader Snødekke
  Registrert av Olaf Årthun. (**).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fortsatt rimkrystaller I denne høyden i åpne glenner I skogen. Ingen rimkrystaller inni skogen, som forventet. Krystallene i bunn av dalen var 1-2cm store, men disse er bare rundt 0,5 cm. Jeg skal bare klatre is idag så jeg går dessverre ikke høyere
  Registrert av Gustav@NVE (***).
 • Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse
  Registrert av Hermansen.
 • Bilde 1 av 3

  Typisk for forsenkingar og leområder. Her var det ikkje gammelsnø i botn.
  Vær Ikke nedbør -12.0 grader Stabilitetstest God Ikke gitt@0cmQ3 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snødekke 70 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Faretegn Rimkrystaller Ein del rim i låglandet men lite og ingenting i høgfjellet Notater Skredfarevurdering 1 Liten Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av torolav@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Masse rim I dalen. Skal sjekke hvor høyt det strekker seg
  Registrert av Gustav@NVE (***).
 • Bilde 1 av 2

  Snøprofil 96531 Snøprofil 96532 Snødekke 44 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Notater Tatt et snøprofil inntil vegen på 800 moh ved Voilen, et kjent skredstand for Svv. Ser at det er et skarelag fra før sist snøfall. Her kan det utvikle seg et svakt lag utover i sesongen slik at dette er noe man må følge med på i videre observasjoner
  Registrert av audun@svv (***).
 • Bilde 1 av 4

  Gruvefjellet over Nybyen. Ganske lite snø i utløsningområder under toppskavlene.
  Snødekke
  Registrert av HoltH@unis (***).
 • Bilde 1 av 10

  Sol i Balestrand.
  Vær Ikke nedbør -8.0 grader Stabilitetstest Middels CTM4@45cmQ1 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snøprofil 1160 moh, SØ. HS 60 cm. Fasetter i toppen, resten er finkorna fokksnø med eit sjikt av laus snø like over bakken. CTM24 @45 cm Q1/Q2 DF2 96552 Snøprofil Samme profil. Mjuk omdanna snø i toppen (F-), deretter fastare fokksnø av litt varierende hardhet nedover. Ikkje spesielt utvikla kant ved bakken her. 96553 Snødekke 40 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 1 Liten Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av steinar@tindeguide.no (*****).
 • Bilde 1 av 3

  Is mellom Sundvollen og braksøya
  Isdekningsgrad Vannet er Islegging langs land
  Registrert av Radiosugge (**).
 • Bilde 1 av 3

  Profil fra toppen ca 30 cm med 4F avrundet små (fokksnø). Sen en skiktovergang i fokksnøen Fikk ECTP25@30cm her. Under dette hardere og 1F-P med fokksnø.
  Stabilitetstest God ECTP25@30cmQ1 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snøprofil Profil fra toppen ca 30 cm med 4F avrundet små (fokksnø). Sen en skiktovergang i fokksnøen Fikk ECTP25@30cm her. Under dette hardere og 1F-P med fokksnø. 96534 Snøprofil Løserer tynt lag med nedbrudte kristaller i sjiktovergangen. 96535 Snødekke Faretegn Fersk vindtransportert snø Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av Andreas@SVV (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse:
  Registrert av hae@nve.no.
 • Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 8

  Begynnende kantkorn nederst. Fokksnøen er også tydelig påvirka sv kulde. Lag med løsere snø 15 cm fra toppen. Mer vindpakka fokk øverst. 2 mm rim øverst.
  Stabilitetstest Middels ECTP13@22cmQ1 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snøprofil Begynnende kantkorn nederst. Fokksnøen er også tydelig påvirka sv kulde. Lag med løsere snø 15 cm fra toppen. Mer vindpakka fokk øverst. 2 mm rim øverst. 96529 Snøprofil Profil i SØ vendt 1100 moh. Fikk to q1 brudd samtidig på 13 slag. Begge i lag med løsere snø, begynnende oppbyggende omvandling 96556 Snøprofil Profil i SØ vendt 1100 moh. Fikk to q1 brudd samtidig på 13 slag. Begge i lag med løsere snø, begynnende oppbyggende omvandling 96557 Snøprofil Profil i SØ vendt 1100 moh. Fikk to q1 brudd samtidig på 13 slag. Begge i lag med løsere snø, begynnende oppbyggende omvandling 96558 Snøprofil 96586 Snødekke 30 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Faretegn Rimkrystaller Rimkrystaller i alle himmelretning,opp i 3 mm noe større på toppen. Må være obs når det kommer snø Skredfarevurdering 2 Moderat Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Ragne@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 3

  Vær Ikke observert Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snøprofil 96516 Snødekke 50 cm snødybde Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 1 cm ved 500 moh. Ca. 3 mm ved 800 moh. 1 mm her på vel 1000 moh. Ligger på F løst i skogen og fra avblåst skare til F løst i høyden Skredfarevurdering 1 Liten Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av martin@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 3

  Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snøprofil Vestvendt brattheng 900 MOH. Tot snødybde 100 cm. 20 cm 4F fokksnø/1cm porøs skare/ 78 cm 1F fokksnø. ECTN17@20Q2 96503 Snødekke 70 cm snødybde Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 2 Moderat Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av jan arild@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 3

  Mot V.
  Vær Ikke nedbør 3.0 grader Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snødekke Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 1 Liten Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Steinar@ObsKorps (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Jevn fordeling av nysnø fra 14.02. Men snø fra tidligere i vinter er veldig ujevn fordelt og finnes hovedsakelig i søkk og leheng.
  Stabilitetstest Ikke gitt ECTN18@27cmIkke spesifisert Skredproblem Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Snøprofil AvyLab profil kommer etterhvert. 96507 Snøprofil Snøprofil fra 710moh. N vendt. Indrestrøk 96561 Snødekke Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 1 Liten Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Kaj@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  -16 og kaldt men fint på Anestølen
  Vær Ikke nedbør -16.0 grader Snødekke 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 7

  Bilde av snømåler ved Bjørnevannshytta til Svv
  Vær Ikke nedbør -13.0 grader Skredproblem Ikke gitt Snødekke 27 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er rimkrystaller på snøoverflaten pga lite vind, ingen nedbør og kaldt i flere dager Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av audun@svv (***).
 • Bilde 1 av 2

  Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødrev fra SV over ca 600 moh. Risiko for skred utløst i fokksnøen forentes være størst i stor høyde der stabiliseringen går langsammere og det er tilgang på mere snø. Anslagsvis over 800 -1000moh.
  Registrert av Andreas@SVV (*****).
 • Bilde 1 av 7

  Ø heng på ca 450 moh
  Vær Ikke nedbør 2.0 grader Snødekke 30 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av kjus@nortind (***).
 • Bilde 1 av 5

  Ca. 3cm nysnø. Relativ jevn fordelt i terreng
  Vær Ikke observert 0.0 grader Stabilitetstest Ikke gitt ECTX@0cmIkke spesifisert Snøprofil ordentlig profil kommer senere 96485 Snøprofil Snøprofil fra 600moh. N vendt. Indrestrøk 96560 Snødekke 0 cm snødybde 3 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Kaj@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 7

  Topp skavlene har bygd seg opp. Men ingen skred aktivitet registrert foreløpig.
  Stabilitetstest Dårlig ECTP11@36cmQ1 Stabilitetstest Middels ECTN3@3cmQ3 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredproblem Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Skredproblem Kantkornet snø over skarelag Snødekke Skredfarevurdering 3 Betydelig Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Sigmund@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Vær Ikke nedbør -10.0 grader
  Registrert av Ragne@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Vær Ikke observert -19.0 grader Snødekke 30 cm snødybde
  Registrert av svein@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  1 cm ved 500 moh. 3-5 mm her
  Snødekke Faretegn Rimkrystaller
  Registrert av martin@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Test (kraftige hopp m/ski) gir ingen reaksjon i dekket.
  Registrert av kjus@nortind (***).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Hele sjøen islagt. Stålis 5cm, snøis 8-12cm. Kjempeforhold. Istykkelse 5 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av rubenroos (**).
 • Bilde 1 av 5

  Vær Regn 4.0 grader Stabilitetstest Middels ECTP6@10cmQ2 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snøprofil Snøprofil tatt på 600 moh. 10 cm med fuktig/kram fokksnø på toppen over et løsere lag med nedbrutt nysnø. Et porøst skarelag lengre ned i snødekket, men ingen antydning til kantkorndannelse. 96540 Snødekke 30 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Faretegn Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av ragnhildn@met (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Vær Yr 4.0 grader Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snødekke Notater Tenker at overflaterimet fra onsdag er borte de fleste plasser I denne regionen Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av torben@obskorps (***).
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed