Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av drift@svv (**).
 • Istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Fine forhold! Pass på inn og utos. Enkelte partier har tynn hinne med en del overvann under. Anbefales og gå nære land for en god opplevelse!
  Registrert av Hensor.
 • Istykkelse Isdekningsgrad Vannet er Delvis islagt på målestedet Åpne områder ved innosene og områdene med mye bevegelse i vannet.
  Registrert av Hensor.
 • Istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Vann langs land enkelte områder, men ellers fantastiske forhold
  Registrert av Hensor.
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Skredhendelse 1 - Små Tørt flakskred Vær Ikke nedbør -6.0 grader Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ett (1) 1 - Små Tørre flakskred Faretegn Ferske skred ett flakskred størrelse 1 i Storlifjellet Faretegn Fersk vindtransportert snø sterk vind med snøtransport Snødekke 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av mbie@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Skredfarevurdering 2 Moderat Vær Ikke nedbør -3.0 grader Skredproblem Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Tester Middels CTM11@20cmQ3 Tester Middels CTM14@40cmQ1 Snøprofil Antall Lag: 6 Total dybde: 95,00 cm Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet
  Registrert av Laurids@USNnaturguide.
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Vær Ikke nedbør -3.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca 10-25 cm nysnø ligger lagvis oppå tidligere fast snø. Snødekke 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av sanderlundahl.
 • Bilde 1 av 2

  Vær Ikke nedbør -8.3 grader Tester Ikke gitt LBT@10cmIkke spesifisert Tester Ikke gitt LBT@50cmIkke spesifisert Snøprofil Antall Lag: 9 Total dybde: 56,00 cm Faretegn Ingen faretegn observert Snødekke 56 cm snødybde
  Registrert av Christina@obs.korps (***).
 • Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Åpent vann ved inn og utløp, noen partier med tynt islag over overvann.
  Registrert av Hensor.
 • Istykkelse Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Snakket med 2 stk som hadde vært å gått på skøyter det, lokale folk. Han var lærer og skulle ha med elever hit. Virket meget erfaren.
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 3

  Bunnen av skredet. Toppen som skredet har løsnet fra vises svakt øverst på bildet.
  Skredaktivitet Ett (1) 1 - Små Tørre flakskred
  Registrert av JGHines.
 • Bilde 1 av 2

  Tester God LBT20@90cmQ2 Snøprofil Antall Lag: 8 Total dybde: 89,00 cm Snødekke 320 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Jornha.
 • Bilde 1 av 1

  Vær Yr 0.0 grader Snødekke 120 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Thosko.
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Faretegn Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sprekker lokalt rundt skia.
  Registrert av Sander@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 3

  Her gikk vi på skøyter.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Notater Faretegn innløpsosen er åpen Område: Mange vann i nærheten Faretegn økt vannføring Område: Mange vann i nærheten
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 1

  Vær Ikke observert
  Registrert av Christer@obskorps (*****).
 • Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av Albert (*****).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Vær Ikke nedbør Skredproblem Ikke gitt Tester Ikke gitt LBT@0cmIkke spesifisert Faretegn Ingen faretegn observert Snødekke 130 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Patrik@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Notater Venstre på bilde (vest), høyre (øst). Vinden har transportet mye av den lille snøen som kom inatt.
  Registrert av MarkusA.
 • Bilde 1 av 1

  Vær Ikke nedbør -4.0 grader Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Faretegn Ingen faretegn observert Gikk over bærende fokksnøflak og mykere fokksnøflak fra 200 moh til topps uten drønn og sprekker Snødekke 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Bjørnulf@ObsKorps (****).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø
  Registrert av Albert (*****).
 • Skredfarevurdering 0 Ikke vurdert Faretegn Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere str 1 Faretegn Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Store skavlar mot øst og nord, heilt ned i øvre del av tregrensa.
  Registrert av steinar@tindeguide.no (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Store Nup . Lett snøfokk
  Vær Ikke nedbør -3.0 grader Skredproblem Ikke gitt Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Snødekke 300 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn
  Registrert av LarsØystad.
 • Bilde 1 av 2

  Fokksnø som ble transportert i går sprekker opp. På løsere nysnø.
  Skredfarevurdering 2 Moderat Vær Ikke nedbør -4.5 grader Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt Faretegn Ferske sprekker Ingen ny transport av snø, men sprekker noe opp mindre områder av fokksnøen fra i går. Snødekke 200 cm snødybde
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 7

  Reinsnuten 1144moh sett fra vest.
  Skredfarevurdering 2 Moderat Vær Ikke nedbør -2.7 grader Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Tester Middels CTM13@20cmQ2 Skredaktivitet Flere (6-10) 1 - Små Tørre flakskred Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 90,00 cm Faretegn Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Har sett ein del små, naturlig utløyste flakskred i søraust vendte sider. Desse har nok blitt utløyst i natt då det var ein del vind. Snødekke 60 cm snødybde 20 cm nysnø siste døgn
  Registrert av FrodeMoen@Obskorps (***).
 • Vær Ikke nedbør -7.0 grader
  Registrert av Albert (*****).
 • Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 1

  NØvendt helling. Flere fokksnølag, 1F-P, avdeltbav lag med delvis omdannet nysnø, 4F. Under det øverste «fokksnøskarelaget» er det dannelse av kantkorn. F-4-F.
  Snøprofil Antall Lag: 0 Total dybde: 0,00 cm
  Registrert av Albert (*****).
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed