Hva er regObs
Dette er en registreringsside for naturfarerelaterte observasjoner.
Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.
Siste snø og isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Ingen faretegn observert Har kun vært på dette stedet Tester Ikke gitt LBT@0cmIkke spesifisert Vær Ikke nedbør -4.0 grader Snøprofil Antall Lag: 8 Total dybde: 47,00 cm Snødekke 40 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Markus@NVE (*****).
 • Faretegn Fersk vindtransportert snø Det koker godt bak de høye toppene.
  Registrert av Kalle@Skred.AS (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Myklebust mot vest, overskya og bygevêr. Jølstravatnet på 200 moh.
  Vær Snø -2.0 grader Snødekke 30 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn
  Registrert av brit-siv@obskorps (***).
 • Vær Ikke nedbør -1.0 grader
  Registrert av drift@svv (**).
 • Vær Ikke nedbør -3.0 grader
  Registrert av Leif@ObsKorps (*****).
 • Faretegn Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Trolig i kantkorn mot bakken Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødekke 100 cm snødybde
  Registrert av NjålØ.
 • Bilde 1 av 1

  Snødekke
  Registrert av Sander@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Vær Snø -1.0 grader Snødekke 55 cm snødybde 27 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Gøran@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Sludd legg seg plen og grusvegar. Tett nedbør til tider.
  Vær Ikke observert
  Registrert av Ronny@NVE (***).
 • Faretegn Stort snøfall
  Registrert av drift@svv (**).
 • Faretegn Drønn i snøen En del nysnøv/laussnøv i skogsterreng frå siste snøfall, siste to dagane (ca 40cm). Lite i lavlandet, men sterkt aukande frå 400-500 meter og oppover, og spesielt i skogsterreng opp til 700 meter, og så høgt skoggrensa går. I åpe terreng uten skog er det overgang til fastare underlag frå 700 meter og oppover, dvs vindpåvirka snø i underlaget. Observerte et tydelig drønn i snøen i denne sona, i dette tilfellet observert i terreng nesten uten helling.
  Registrert av egil_seljeset.
 • Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Bare skøytbar langs land, overvann med tynn islag ellers. Åpen ved innløp av Verkenselva. Istykkelse 10 cm istykkelse
  Registrert av Stijn Van de Velde.
 • Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av drift@svv (**).
 • Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 1 Liten
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 2

  Pågående transport av en del snø fortsatt. Har vinden både i ryggen (sørfra) og fra siden (østlig) på vei nedover sentrum.
  Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Tidvis en god del snøfokk. Vær Ikke nedbør -10.0 grader Snødekke
  Registrert av KeyserLRKHSkredgruppe.
 • Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 2 Moderat
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 1

  Skytende sprekker flere meter ut
  Faretegn Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden Faretegn Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden Vær Snø
  Registrert av KrLarsen.
 • Faretegn Ingen faretegn observert Skredfarevurdering 3 Betydelig
  Registrert av drift@svv (**).
 • Skredhendelse 1 - Små Tørt flakskred Ulykke/hendelse Nestenhendelse. Ingen skade skjedd Påvirket ingenting
  Registrert av Håkon Sælen.
 • Faretegn Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye fokksnø i østvendte heng, drønn i snøen Vær Snø 0.0 grader
  Registrert av Kristoffer.
 • Bilde 1 av 6

  Været fra ca 1100moh ned mot Dalavatnet litt flatt lys i dag.
  Faretegn Drønn i snøen Hyppige drønn i våte kantkorn ved bakken. Med bra forplanting også. Faretegn Ferske sprekker Lange sprekker opp mot 200meter på dette kantlaget. Faretegn Fersk vindtransportert snø Noe snøfokk over ca 1100moh fra vest / nord vest. Skredproblem Kantkornet snø ved bakken Skredproblem Kantkornet snø ved bakken Vær Snø -1.0 grader Skredfarevurdering 3 Betydelig Skredaktivitet Ett (1) 1 - Små Tørre flakskred Snøprofil Antall Lag: 8 Total dybde: 125,00 cm Snødekke 100 cm snødybde 15 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 3

  Drønnet førte til skytende sprekker i flere retninger. Denne propagerte 30-40cm.
  Faretegn Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flere drønn i snøen da jeg gikk på tynnere snødekke. Mye Skytende sprekker. Tydelig at det er spenninger i snøen. Et av drønnene førte til skytende sprekke, 10cm bred Som propagerte 30-40m bortover en liten konveks formasjon. Bratthet på henget var Mellom 15-20 grader. Det var kantkorn over skarelag, nesten i bunnen av snødekket som ble påvirket. 50cm ned i snøen. Drønnene ble utløst av en enkelt skikjører. Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Spesielt i skogsgrensen ser man en god del fersk vindtransportert snø som man lett kan løse ut i små testheng. Flakene variere fra 5cm-20cm. Skredproblem Kantkornet snø ved bakken Vær Ikke observert -3.0 grader Skredfarevurdering 3 Betydelig Snødekke 15 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Jonasoestrem.
 • Bilde 1 av 3

  Fant syltynt lag med rim etter blokka poppa. Noen krystaller opp i 8-10 mm. Var vrient å få gode bilder.
  Skredproblem Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Tester Middels CTE3@40cmQ1 Skredfarevurdering 3 Betydelig Snøprofil Antall Lag: 5 Total dybde: 80,20 cm Snødekke
  Registrert av FrodeHansen@ObsKorps (****).
 • Faretegn Ingen faretegn observert Vær Ikke nedbør -3.0 grader Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 4

  Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Moderat mengde. Skredproblem Kantkornet snø ved bakken Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Tester Ikke gitt Ikke gitt@0cmIkke spesifisert Vær Ikke nedbør -1.0 grader Skredfarevurdering 2 Moderat Skredaktivitet Noen (2-5) 2 - Middels Tørre løssnøskred Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 110,00 cm Snødekke 70 cm snødybde 5 cm nysnø siste døgn
  Registrert av Jørgen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 4

  ferske sprekker
  Faretegn Ferske sprekker Flere ferske sprekker i snødekket. Og med nærmere undersøkelse går disse helt ned til kantkorn ved bakken. Sannsynligvis den ekstrabelastningen som kom med all snøen i går som har lastet så mye på det kantkornlaget at det kollapser. Skredproblem Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Skredproblem Kantkornet snø ved bakken Skredfarevurdering 2 Moderat Snøprofil Antall Lag: 6 Total dybde: 53,00 cm Snødekke
  Registrert av Kjetil@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Faretegn Drønn i snøen Byrjar å drønne med ei gong eg går ut i urørt snø. Svakt lag av kantkorn kollapsar . Vått flak over det fører til forplanting her. Snø i overflate er tørr og ubunden. Absolutt ALL snø eg går gjev drønn. Men har ikkje vore høgt til fjells. Skredproblem Kantkornet snø ved bakken Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 59,00 cm Snødekke
  Registrert av jostein@nve (*****).
 • Faretegn Ferske sprekker Fra punktet i stad får man sprekker helt opp til dette punktet. Små innblåste skavler løsner. Men såpass seigt og bra understøtte så henget går ikke. Men fjernutløsning er veldig aktuelt nå.
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Lang sprekk ca 200 meter
  Faretegn Ferske sprekker 200 meter lang sprekk går på kanten i bunn . Innblåst øst heng. Kanten er moist til våt. Utløst på avstand. God forplanting i det. Faretegn Drønn i snøen Har også hørt drønn men første sprekken nå rundt 1000moh. Drønn fra 750moh.
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Faretegn Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tre tydelige drønn innenfor de siste 500m. Inntreffer der nysnødekket er relativt tynt. Ikke observert drønn under ca 1000m. Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye vindtransportert nysnø over ca 800m. Faretegn Stort snøfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over ca 950m: trolig over 50cm siste døgn. Vær Snø -2.0 grader
  Registrert av oormasen (*).
Siste vann og jordregistreringer
Abbonner på rss feed