Snøskredrelaterte observasjoner

Siste snøregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Bilde 1 av 1

  Snø og og litt vind fra Øst slik at snøen driver
  Vær Snø -3.0 grader
  Registrert av Martini@unis (****).
 • Bilde 1 av 2

  Snødekke Vær Ikke nedbør -10.0 grader Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store eimkrystaller observert i hele området
  Registrert av mnskeyser.
 • Bilde 1 av 1

  Snødekke Vær Ikke nedbør 6.0 grader
  Registrert av Olaf Årthun. (**).
 • Bilde 1 av 15

  Dugg på linsa
  Snødekke 145 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 2 Moderat Vær Ikke nedbør -6.0 grader Faretegn Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ikke super lange og må kutte understøtten før det kommer Faretegn Rimkrystaller Det er rim over alt. Større i daler og lavere områder enn på høyfjellet. Ligger også på hard snø. Der snøen er løs finnes også en blanding av småe kantkorn sammen med løs snø. På tynt dekke har det også utviklet seg nå småe kantkorn. Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Vær Ikke observert -18.0 grader Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
  Registrert av Ørjan (****).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Rimkrystaller Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fortsatt rimkrystaller I denne høyden i åpne glenner I skogen. Ingen rimkrystaller inni skogen, som forventet. Krystallene i bunn av dalen var 1-2cm store, men disse er bare rundt 0,5 cm. Jeg skal bare klatre is idag så jeg går dessverre ikke høyere
  Registrert av Gustav@NVE (***).
 • Bilde 1 av 3

  Typisk for forsenkingar og leområder. Her var det ikkje gammelsnø i botn.
  Snødekke 70 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 1 Liten Vær Ikke nedbør -12.0 grader Faretegn Rimkrystaller Ein del rim i låglandet men lite og ingenting i høgfjellet Notater Stabilitetstest God Ikke gitt@0cmQ3 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av torolav@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse: Masse rim I dalen. Skal sjekke hvor høyt det strekker seg
  Registrert av Gustav@NVE (***).
 • Bilde 1 av 2

  Snøprofil 96531 Snøprofil 96532 Snødekke 44 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Notater Tatt et snøprofil inntil vegen på 800 moh ved Voilen, et kjent skredstand for Svv. Ser at det er et skarelag fra før sist snøfall. Her kan det utvikle seg et svakt lag utover i sesongen slik at dette er noe man må følge med på i videre observasjoner
  Registrert av audun@svv (***).
 • Bilde 1 av 4

  Gruvefjellet over Nybyen. Ganske lite snø i utløsningområder under toppskavlene.
  Snødekke
  Registrert av HoltH@unis (***).
 • Bilde 1 av 10

  Sol i Balestrand.
  Snøprofil 1160 moh, SØ. HS 60 cm. Fasetter i toppen, resten er finkorna fokksnø med eit sjikt av laus snø like over bakken. CTM24 @45 cm Q1/Q2 DF2 96552 Snøprofil Samme profil. Mjuk omdanna snø i toppen (F-), deretter fastare fokksnø av litt varierende hardhet nedover. Ikkje spesielt utvikla kant ved bakken her. 96553 Snødekke 40 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 1 Liten Vær Ikke nedbør -8.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert Stabilitetstest Middels CTM4@45cmQ1 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av steinar@tindeguide.no (*****).
 • Bilde 1 av 3

  Profil fra toppen ca 30 cm med 4F avrundet små (fokksnø). Sen en skiktovergang i fokksnøen Fikk ECTP25@30cm her. Under dette hardere og 1F-P med fokksnø.
  Snøprofil Profil fra toppen ca 30 cm med 4F avrundet små (fokksnø). Sen en skiktovergang i fokksnøen Fikk ECTP25@30cm her. Under dette hardere og 1F-P med fokksnø. 96534 Snøprofil Løserer tynt lag med nedbrudte kristaller i sjiktovergangen. 96535 Snødekke Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Fersk vindtransportert snø Stabilitetstest God ECTP25@30cmQ1 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø
  Registrert av Andreas@SVV (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Faretegn Rimkrystaller Område: På dette stedet. Beskrivelse:
  Registrert av hae@nve.no.
 • Faretegn Ingen faretegn observert
  Registrert av drift@svv (**).
 • Bilde 1 av 8

  Begynnende kantkorn nederst. Fokksnøen er også tydelig påvirka sv kulde. Lag med løsere snø 15 cm fra toppen. Mer vindpakka fokk øverst. 2 mm rim øverst.
  Snøprofil Begynnende kantkorn nederst. Fokksnøen er også tydelig påvirka sv kulde. Lag med løsere snø 15 cm fra toppen. Mer vindpakka fokk øverst. 2 mm rim øverst. 96529 Snøprofil Profil i SØ vendt 1100 moh. Fikk to q1 brudd samtidig på 13 slag. Begge i lag med løsere snø, begynnende oppbyggende omvandling 96556 Snøprofil Profil i SØ vendt 1100 moh. Fikk to q1 brudd samtidig på 13 slag. Begge i lag med løsere snø, begynnende oppbyggende omvandling 96557 Snøprofil Profil i SØ vendt 1100 moh. Fikk to q1 brudd samtidig på 13 slag. Begge i lag med løsere snø, begynnende oppbyggende omvandling 96558 Snøprofil 96586 Snødekke 30 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Rimkrystaller Rimkrystaller i alle himmelretning,opp i 3 mm noe større på toppen. Må være obs når det kommer snø Stabilitetstest Middels ECTP13@22cmQ1 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Ragne@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 3

  Snødekke 50 cm snødybde Skredfarevurdering 1 Liten Vær Ikke observert Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 1 cm ved 500 moh. Ca. 3 mm ved 800 moh. 1 mm her på vel 1000 moh. Ligger på F løst i skogen og fra avblåst skare til F løst i høyden Stabilitetstest Ikke gitt ECTN8@15cmQ2 Stabilitetstest Ikke gitt ECTN19@50cmQ3 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Snøprofil Antall Lag: 4 Total dybde: 50,10 cm Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av martin@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 3

  Snøprofil Vestvendt brattheng 900 MOH. Tot snødybde 100 cm. 20 cm 4F fokksnø/1cm porøs skare/ 78 cm 1F fokksnø. ECTN17@20Q2 96503 Snødekke 70 cm snødybde Skredfarevurdering 2 Moderat Faretegn Ingen faretegn observert Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av jan arild@obskorps (*****).
 • Bilde 1 av 3

  Mot V.
  Snødekke Skredfarevurdering 1 Liten Vær Ikke nedbør 3.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Steinar@ObsKorps (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Jevn fordeling av nysnø fra 14.02. Men snø fra tidligere i vinter er veldig ujevn fordelt og finnes hovedsakelig i søkk og leheng.
  Snøprofil AvyLab profil kommer etterhvert. 96507 Snøprofil Snøprofil fra 710moh. N vendt. Indrestrøk 96561 Snødekke Skredfarevurdering 1 Liten Faretegn Ingen faretegn observert Stabilitetstest Ikke gitt ECTN18@27cmIkke spesifisert Skredproblem Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Kaj@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  -16 og kaldt men fint på Anestølen
  Snødekke 0 cm nysnø siste døgn Vær Ikke nedbør -16.0 grader
  Registrert av Siggen@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 7

  Bilde av snømåler ved Bjørnevannshytta til Svv
  Snødekke 27 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 1 Liten Vær Ikke nedbør -13.0 grader Faretegn Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det er rimkrystaller på snøoverflaten pga lite vind, ingen nedbør og kaldt i flere dager Skredproblem Ikke gitt
  Registrert av audun@svv (***).
 • Bilde 1 av 2

  Faretegn Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødrev fra SV over ca 600 moh. Risiko for skred utløst i fokksnøen forentes være størst i stor høyde der stabiliseringen går langsammere og det er tilgang på mere snø. Anslagsvis over 800 -1000moh.
  Registrert av Andreas@SVV (*****).
 • Bilde 1 av 7

  Ø heng på ca 450 moh
  Snødekke 30 cm snødybde 10 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 1 Liten Vær Ikke nedbør 2.0 grader
  Registrert av kjus@nortind (***).
 • Bilde 1 av 5

  Ca. 3cm nysnø. Relativ jevn fordelt i terreng
  Snøprofil ordentlig profil kommer senere 96485 Snøprofil Snøprofil fra 600moh. N vendt. Indrestrøk 96560 Snødekke 0 cm snødybde 3 cm nysnø siste døgn Vær Ikke observert 0.0 grader Stabilitetstest Ikke gitt ECTX@0cmIkke spesifisert
  Registrert av Kaj@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 7

  Topp skavlene har bygd seg opp. Men ingen skred aktivitet registrert foreløpig.
  Snødekke Skredfarevurdering 3 Betydelig Stabilitetstest Dårlig ECTP11@36cmQ1 Stabilitetstest Middels ECTN3@3cmQ3 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø Skredproblem Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Skredproblem Kantkornet snø over skarelag Skredaktivitet Ingen skredaktivitet Ikke gitt Ikke gitt
  Registrert av Sigmund@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Vær Ikke nedbør -10.0 grader
  Registrert av Ragne@ObsKorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  Snødekke 30 cm snødybde Vær Ikke observert -19.0 grader
  Registrert av svein@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 2

  1 cm ved 500 moh. 3-5 mm her
  Snødekke Faretegn Rimkrystaller
  Registrert av martin@obskorps (****).
 • Bilde 1 av 1

  Test (kraftige hopp m/ski) gir ingen reaksjon i dekket.
  Registrert av kjus@nortind (***).
 • Bilde 1 av 5

  Snøprofil Snøprofil tatt på 600 moh. 10 cm med fuktig/kram fokksnø på toppen over et løsere lag med nedbrutt nysnø. Et porøst skarelag lengre ned i snødekket, men ingen antydning til kantkorndannelse. 96540 Snødekke 30 cm snødybde 0 cm nysnø siste døgn Skredfarevurdering 2 Moderat Vær Regn 4.0 grader Faretegn Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Stabilitetstest Middels ECTP6@10cmQ2 Skredproblem Nedføyket svakt lag med nysnø
  Registrert av ragnhildn@met (*****).