Isrelaterte observasjoner

Siste isregistreringer
Abbonner på rss feed
 • Bilde 1 av 3

  Her har jeg gått på skøyter
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Litt glassis og litt overis, som ikke syns pga snøen, litt ubehagelig å gå. Stort sett litt ujevn is. Istykkelse 50 cm istykkelse 1 cm snø og 0 cm sørpe på isen Faretegn Annet (bruk kommentar) Område: Mange vann i nærheten. Beskrivelse: Det er tegn til våris der hvor sola har fått tak. Hytttebeboerne merket at isen rett ved land ga etter i helga.
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse 69 cm istykkelse 57 cm snø og 15 cm sørpe på isen
  Registrert av Bjørn - Statkraft Vinje (**).
 • Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse 138 cm istykkelse 45 cm snø og 45 cm sørpe på isen
  Registrert av Bjørn - Statkraft Vinje (**).
 • Bilde 1 av 1

  Islagt vann
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse 72 cm istykkelse 15 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av abjo@nve.no (*****).
 • Isdekningsgrad Vannet er Helt islagt på målestedet Istykkelse 46 cm istykkelse 6 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av Bjørn - Statkraft Vinje (**).
 • Bilde 1 av 3

  God is der det er litt snø rim på isen. Fra demningen og noen hundre meter nordover. Dårligere is videre nordover og ikke farbar i nordre deler.
  Isdekningsgrad Vannet er Helt islagt på målestedet På deler av vannet er isen farlig tynn. Jeg målte ned mot 4 cm ut fra noen av flytte bryggene. Gikk ikke helt ut til målerstedet ga meg når istykkelse var 7 cm. Da jeg ikke hadde med is stave og fult sikrings utstyr. Istykkelse 7 cm istykkelse Faretegn Isen har løsnet fra land Område: Mange vann i nærheten. Beskrivelse: Store åpne felter langs land spesielt i nordre deler. Faretegn innløpsosen er åpen Stort åpent innløps oss som strekker seg langt sydover.
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Bilde 1 av 5

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Gått på skøyter rundt vannet Istykkelse 19 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Notater Syns vårløsningen har kommet langt. Stor forskjell fra ulltvedttjern og grunntjern. Faretegn Isen har løsnet fra land Område: Mange vann i nærheten Faretegn Tynt isdekke Område: På dette vannet. Beskrivelse: Våris langs land der hvor sola har fått tak
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 2

  Åpne partier ved land like syd for brua
  Isdekningsgrad Vannet er Isløsning langs land Isen er fin ut, men har stort sett løsnet langs land, vanskelig å komme utpå. Åpne partier langs land viser at istykkelsen varierer Istykkelse Faretegn Isen har løsnet fra land Varierende istykkelse pga. langvarig mildvær Faretegn Isen har løsnet fra land Varierende istykkelse
  Registrert av EdvardI (**).
 • Bilde 1 av 1

  Åpent vann noen hundre meter ut på på Elvåga
  Isdekningsgrad Vannet er Delvis islagt på målestedet 15 - 16 cm is inne ved land ved veien. Åpent vann noen 100 meter mot syd. Delvis isløsning langs land. Åpent vann ut mot sundet mot Søndre Elvåga Istykkelse 15 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av EdvardI (**).
 • Bilde 1 av 2

  All isen i sundet har smeltet
  Isdekningsgrad Vannet er Isfritt på målestedet Så godt som all ise i sundet har smeltet
  Registrert av EdvardI (**).
 • Bilde 1 av 2

  Åpent vann ved smalpartiet. Bare en tynn ishinne fra i natt noen steder
  Isdekningsgrad Vannet er Delvis islagt på målestedet Isen ser fin ut, men mye åpne områder gjør skøyting usikker. Isen har for en stor dl løsnet fra land. store åpne partier ved bekkeutløp og i smalområdet Istykkelse 13 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Faretegn Isen har løsnet fra land Varierende istykkelse. Åpent vann ved bekkeutløp og i smalpartiet
  Registrert av EdvardI (**).
 • Bilde 1 av 2

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse 25 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Notater Faretegn Utløpsosen er åpen Område: Mange vann i nærheten
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 1

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Noe tynt stedvis ved vannkanten Istykkelse
  Registrert av lincalus (**).
 • Bilde 1 av 2

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse 20 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Notater Faretegn innløpsosen er åpen Område: På dette vannet
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Istykkelse 17 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av Endre Aaen.
 • Bilde 1 av 2

  Bilde mot Lilloseter.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Litt ru sørpeis men flekkvis snø rim.
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Bilde 1 av 2

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Litt ru overflate med noe rim snø flekker. Istykkelse 18 cm istykkelse Faretegn innløpsosen er åpen Faretegn Isen har løsnet fra land
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Bilde fra utløpsoset.
  Isdekningsgrad Vannet er Helt islagt på målestedet Litt ru sørpeis overflate med litt snø buketter. Istykkelse 34 cm istykkelse Faretegn Isen har løsnet fra land Område: På dette vannet
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Istykkelse 20 cm snø og 0 cm sørpe på isen
  Registrert av Christian.
 • Bilde 1 av 2

  Tynn is og åpent vann ved holmen/demningen
  Isdekningsgrad Vannet er Isløsning langs land Istykkelse 5 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Faretegn Tynt isdekke Morken is som har løsnet fa land. NB: 2 personer var sett ute på isen på lørdag. Midt utpå vannet. De gikk ikke gjennomn så det er mulig med god kunnskap å gå på isen. For folk flest bør en vente på kuldegrader slik at det fryser til minst 10 cm til.
  Registrert av EdvardI (**).
 • Bilde 1 av 4

  22cm isskrue kom ikke gjennom
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Mye overis og halvfryst sørpe over hele vannet Istykkelse 22 cm istykkelse 0 cm snø og 1 cm sørpe på isen Faretegn Mye overvann Mye overvann langs land mange steder
  Registrert av J. Berentzen.
 • Bilde 1 av 2

  Åpent rundt grunner
  Isdekningsgrad Vannet er Helt islagt på målestedet Grei is ved målerstedet, men isen varierer så lengre ut er det betydelig mindre is. se målepunkt lengre ut. Istykkelse 16 cm istykkelse
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Over vann god is men stedvis isløsning langs land.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse 21 cm istykkelse Faretegn Isen har løsnet fra land Område: Mange vann i nærheten. Beskrivelse: Stedvis stor glippe mellom isen land
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Bilde 1 av 3

  Langs enn del sprekker har vann rent ned slik at den dannes langsgående slukk hull som vist på bilde. Her var istykkelse 8 cm.
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Alnsjøen begynner nå å bli for erfarne skøytere med sikkerhetsutstyr. Jeg gikk ikke over hele vannet så isen kan være tynnere i mere strøm utsatte områder. Mye åpent vann på østsiden fra Demningen og nord over. Helt åpent i deler av innløpsoset fra Svartkulp. Siden 2 februar har det smeltet 7 cm is. Ingen tegn til vårisdannelse. Istykkelse 7 cm istykkelse Faretegn innløpsosen er åpen Område: Mange vann i nærheten Faretegn Isen har løsnet fra land Område: Mange vann i nærheten
  Registrert av kjmeATnve.no (*****).
 • Bilde 1 av 1

  Lemonsjøen fra nordlig del sett sydover.
  Isdekningsgrad Vannet er Helt islagt på målestedet 15 cm snø på isen. Gikk skiløypa fra brimi fjellstue som krysser nordlig del. Mørkt parti lenger syd.
  Registrert av Liss@nve (***).
 • Bilde 1 av 2

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Mye overis Faretegn økt vannføring Område: Mange vann i nærheten
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 6

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Felter med overis, og felter med drømmeis. Vannvittig glatt på veien opp, selv med piggdekk. Turte ikke kjøre til Skjærsjøen Istykkelse 41 cm istykkelse 0 cm snø Faretegn økt vannføring Område: Mange vann i nærheten Faretegn innløpsosen er åpen Område: Mange vann i nærheten Faretegn Utløpsosen er åpen Område: Mange vann i nærheten Faretegn Annet (bruk kommentar) Utrolig glatt på veien opp,
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 6

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse 50 cm istykkelse 0 cm snø og 0 cm sørpe på isen Faretegn økt vannføring Område: Mange vann i nærheten
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 3

  Tatt fra brua
  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Istykkelse Faretegn innløpsosen er åpen Område: Mange vann i nærheten Faretegn økt vannføring Område: Mange vann i nærheten. Beskrivelse: Mye vannføring, øket forbausende mye.
  Registrert av M.Synstelien (***).
 • Bilde 1 av 5

  Isdekningsgrad Vannet er Hele sjøen islagt Mye ujevn snø oppå isen Istykkelse 47 cm istykkelse 5 cm snø og 0 cm sørpe på isen Faretegn økt vannføring Område: Mange vann i nærheten Faretegn Utløpsosen er åpen Område: Mange vann i nærheten. Beskrivelse: Større enn sist og mye mer vannføring
  Registrert av M.Synstelien (***).