3 Is observasjoner ved Theisendammen øst (Trøndelag/Trondheim).
Observert av
BåSS
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
5. desember 2018 kl. 14:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Delvis islagt på målestedet
Isdekningsgrad før observasjon
Forrige obs gjelder til i går
Bæreevne
Stor fare for å gå gjennom
Skøytbarhet
Ikke skøytbart
Kommentar
Deler av Theisendammen islagt med 5-10 cm snødekke på overvann. Bukta mot øst har vær isdekket en lengre periode. Ikke målt tykkelse men antar 5-8 cm.
Istykkelse
Øverste lag
3,00 cm Sørpeis
Nederste lag
6,00 cm Stålis
Total istykkelse
9,00 cm
Kommentar
Ikke målt, men stålistykkelsen vurdert fra tidligere observasjoner
Faretegn
Type
Kommentar
Annet (bruk kommentar)
Svært ujevn tykkelse fra 0-8 cm på Theisendammen

Kommentar
Theisendammen sett fra Blyberget
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Theisendammen øst
Varslingsregion
Trøndelag
Kommune
Trondheim
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
153 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart