6 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Observert av
Leif@ObsKorps
Gruppe
Tyin_Wyssen
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
6. desember 2018 kl. 09:59
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
06.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
25 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Lite snø generelt. Noe mer østover virker det som. Svært tynt og ujevnt snødekke. Avblåst med kun skaren igjen utenom leformasjoner. Her er det varierende tykkelse og hardhet på fokksnøen, men den har stabilisert seg godt uten tydelige lagdelinger. Den gamle skaren er stabil og har ikke utviklet seg til kantkorn som kan utgjøre et problem enda. Rimlaget som ble dannet i kuldeperioden i novmber er stedvis intakt. Dette gjelder sannsynligvis lavereliggende steder ned mot dalbunnen som har vært i le for vind og hvor rimdannelsen har vært størst. Rimet ligger på ujevnt tynt skarelag og er brutt opp av stein, kvist og kvast.

Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Snøprofil

Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Tydelig rimlag under fokksnø i bunn av heng, leside mot øst.
Stabilitetstest
Test
ECTP 2@23cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
På rimlaget.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
På ru rimflate oppå oktoberskaren.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Rimet ligger trolig i isolerte lesider nedoveri lesidene. Ingen drønn eller andre faretegn som tyder på rim så det er trolig ikke utbredt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen faretegn observert bortsett fra hvis en provoserer frem sprekkdannelse ved kryssing i fokksnøansamlinger. Rimlag som potensielt kan forårsake ustabile fokksnøflak finnes trolig i svært begrenset omfang, og ligger oppå ujevn gammel skare. Fokksnøflakene er små og isolert pga. liten snømengde, og sterk vind fra vest. På grunnlag av dette vurderes skredfaren for dette området til FG1. Bilder fra østligere deler av regionen tyder på mer snø der, noe som kan forsvare en høyere fg pga skredstørrelsen muligens kan komme opp i str. 2?
Utvikling
Snødekkets sammenbinding vil bil bli sterkere, men høy temperaturgradient rundt toppen av skaren vil trolig føre til kantkorndannelse og ingen stabilisering av eksisterende rimlag. Men det trengs mer snø før fg vil øke.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra, men ville fremhevet nordøstlig sektor for fokksnøansamling i steden for kun nord. Sterk vind fra NV tidligere førte til dette.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1157 
+/- nøyaktighet
48 meter
Laster kart