5 Snø observasjoner ved (Svartisen/BEIARN).
Observert av
DagTheodor@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
6. desember 2018 kl. 13:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
06.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
25 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
På flat mark ca 25 cm med snø, gjerne uten gammel snø under. I kupert terreng og leheng kan det være eldre snø i bunn, se snøprofil.
Snøprofil

Copyright
DagTheodor@SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Temperaturprofil i samme hull
Copyright
DagTheodor@SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Leheng mot NØ.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Kunne tråkke ut små flak i leformasjoner, men snøen så myk at det foreløpig ikke vikrker som et stort problem.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Lite snø i lavlandet, spesielt i ytre strøk. Noe mer innover og i høyden. Kommet ca 10 cm i natt som er lite vindpåvirket. Kan løse ut små flak i leheng, men bindingene virker foreløpig ikke sterke nok til at det blir noe størrelse på de. Har svake bindinger i fokksnøen som skredproblem, men den myke snøen kan også gli på underliggende hard og glatt overflate. Ut i fra snømengde, utbredelse og skredstørrelse er faregrad vurdert til 1.
Utvikling
Mye snø å flytte på om det kommer vind, som også vil styrke bindingene slik at faregraden fort kan endre seg.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
BEIARN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
612 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart