7 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
04.12.2018
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Observert fra rv52 i bratt ø og nø vendt terreng. Løsnet sannsynligvis på tirsdag ifm relativt kraftig vind fra v.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
50 %
Kommentar
Kaldt uten nedbør siste par dager. Lite vind.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
V
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Jevnt fordelt snødekke, men lite snø foreløpig. Det ligger 10-20 cm hard smelt/frys lag overalt. Over dette ligger ca 20 cm finkornet snø, mest i skjerma formasjoner. Fastheten på den finkorna snøen varierer, men den ser ut til å ha bundet seg godt til gammel, hard snøoverflate. I skogen er snøen i toppen stort sett ubundet. Det er nå mulig å kjøre på ski i terrenget, selv om det stikker opp en del stein og vegetasjon. Snødekket er fremdeles ikke dekkende, men vil sannsynligvis bli det ved neste snøfall.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
V
Kommentar
Opp mot hyttebotn og videre sørover fra bjøberg.
Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
SV
Kommentar
Snødekket er ganske jevnt fordelt, noe mer i renner og forsenkninger som fanger snø.
Snøprofil

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
V
Kommentar
Stabile forhold. Fant ikke rim på toppen av gammelt snødekke i dag og utbredelsen av rimlaget er usikker og høyst sannsynligvis ikke et gjeldene skredproblem. Dersom rimlaget finnes er det flekkvis og sannsynligvis kan ikke skape store nok skred til at det utgjør noen trussel. Brudd i testen kom innad i fokksnø. Snøen i dag gav ikke fra seg drønn eller sprekker noe som kan være med på å bekrefte at rimlag ikke er tilstede eller har egenskaper som ikke er noen fare.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabile forhold. Et noenlunde jevnt fordelt snødekke bestående av et smelt/frys lag i bunnen med fokksnø over. Ingen utpregede svake lag. Rimlag som jeg meldte inn på mandag kan avskrives som skredproblem.
Utvikling
Nysnø med lite vind er meldt. Det vil ikke foreløpig føre til nevneverdig endring i skredfaren.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer bra.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1325 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart