7 Snø observasjoner ved Manndalen (Nord-Troms/KÅFJORD).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
6. desember 2018 kl. 21:32
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Nysnø har i høyden pålagte i østvendt leområder
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,00 °C
Vindretning
Fra sørvest
Kommentar
Går enkelte lette byger som snø.
Snødekke
Total snødybde
55 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Kommentar
Forskjell på mysnømengder i regionen. Nordreisa Djupvik nysnø til havnivå. Olderdalen- Birtavarre sludd/regn v havnivå. Manndalen 5cm nysnø v havnivå. 10 cm nysnø ved 400 MOH. Over tregrense myke fokksnøflak i leområder over det gamle snødekket. Fokksnøflak trenger tid til å stabilisere seg, men skred i dette vil være små

Himmelretning
Ø
Kommentar
Myke fokksnøflak i østvendt leområder, men skred i dette vil bli små.
Copyright
jan arild@obskorps
Snøprofil

Copyright
jan arild@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
Østvendt side ved tregrense. Total snødybde 55 cm. 10 cm løs nysnø over gradvis hardere fokksnø. Dønn stabilt
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Usikkerhet om hvor mye snø pålagret med tanke på skredstørrelse
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har kommet omlag 10 cm nysnø enkelte steder i regionen. Vind fra sv har gitt ferske fokksnøflak i bratte lesider som trenger tid å stabilisere seg.skredfaren vurderes til FG 2 for regionen med størst skredfare de steder som har fått mest nysnø det siste døgnet
Utvikling
Fokksnø vil stabilisere seg raskt og skredfaren vil synke de kommende dagene. FG 1 fra lørdag
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Notater
Tekst
Full observasjon Nord-Troms kommer lørdag
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Manndalen
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
KÅFJORD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
783 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart