7 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
DagF@UNIS
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
7. desember 2018 kl. 09:57
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Stort snøfall
Stort snøfall til å være på Svalbard. Foreløpig ca 14 cm oppe på Breinosa. Helt ubundet nysnø.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-6,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
100 %
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
14 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Snøprofil

Himmelretning
N
Stabilitetstest
Test
ECTP 1@36cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 2500 meter.

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
De fleste bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Mengden av nysnø varierer mye, men observert 14 cm nysnø på Breinosa og fortsatt snøvær.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det tynne kantkornlaget under fokksnøen er lett å løse ut. I tillegg til at ETCen gikk og forplantet seg på første slag, hørte jeg mange drønn i snøen i dette området. Dette problemet vil være utbredt i alle heng der det finnes ett fokksnølag over kantkorn. Størrelsen på skredene vil variere med hvor mye snø det er tilgjengelig på stedet. Mengden av nysnø på stedet kan foreløpig føre til noen mindre løssnøskred. Stor variasjon på mengden løssnø som har kommet, så sannsynlig at det finnes steder med mer nysnø enn på Breinosa.
Utvikling
Kantkornlagene er vedvarende. Mye løssnø tilgjenglig for transport dersom det blåser opp. Det er meldt nordlig opptil stiv kulig det nærmeste døgnet. Dette vil kunne føre til naturlige utløste flakskred ved mer pålastning på fokksnølaget over kantkorn.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
425 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart