6 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/KVÆFJORD).
Observert av
Steinar@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
7. desember 2018 kl. 10:18
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Område: For kommunen. Beskrivelse: Rim på overflaten mange steder nå.
Skredaktivitet
Dato
07.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
20 %
Kommentar
Var nedbør som snø i går. Mest i ytre strøk mot NV. Stort sett opphold siden i natt.

Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot S.
Snødekke
Total snødybde
10 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Nesten ikke snødekke i Gullesfjorden. Tynt også i høyden. På yttesiden (Langøya og Andøya) er det kommet mer snø (20 cm). Der er det også tegn på vindtransport over 400 moh.

Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot V. Fjell opp til 1100 moh.
Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot SØ. Fjell opp til 750 moh.
Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot NØ. Fjell opp til 800 moh.
Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot N. Fjell opp til 650 moh.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Tegn til vindtransport under snøfall onsdag og torsdag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fortsatt liten skredfare. Skredproblem mest aktuelt på Langøya og Andøya. Det er kommet 20-25 cm snø på yttersia mot NV siste døgn. Mye mindre inne på Hinnøya. I høyden vil det finnes lagdelt snø, men mest aktuelt i renner og søkk i lesider fra siste 2-3 døgn. Det er verdt å merke seg at nedbøren falt på frostfri mark.
Utvikling
Melder relativt klart og kaldt i helga, så det forventes ikke ny pålagring. Mulig vi kan se oppbygning av svakt lag gjennom helga.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig

Copyright
Steinar@ObsKorps
Kommentar
Mot Langøya i V. Fjell på 600 moh. Tykkere snødekke i høyden der.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
KVÆFJORD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart