7 Snø observasjoner ved (Tromsø/TROMSØ).
Observert av
Kristoffer@ObsKorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
7. desember 2018 kl. 11:19
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Skredaktivitet
Dato
07.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Skydekke
100 %

Copyright
Kristoffer@ObsKorps
Kommentar
Dårlig sikt for øyeblikket.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)

Himmelretning
N
Kommentar
Tatt mot N på 300moh.
Snøprofil

Himmelretning
Kommentar
Tatt på 600 moh
Stabilitetstest
Test
ECTN 22@30cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Løste ut 2 løssnøskred på tur ned i dag. Ble ikke noe betydelig størrelse på dem, men det viser at det er nokk snø for å løse ut disse i brattheng.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Kom ikke over noen ferske flak i dag, men kan tenke meg at det finnes lengre opp i høyden og på mer vindutsatte områder.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Virker som det har kommet en del snø i løpet av de siste dagene i og rundt Tromsø. Basert på egne og andres observasjoner virker det ikke som vinden har fått bundet så mye av denne snøen enda. Som nevnt i skredproblemet så antar jeg at man kan finne flak lengre opp i høyden og i områder som er mer vindutsatt. Ville vært obs på løssnøskred i terrengfeller der de kan få litt størrelse.
Utvikling
Det ferskete laget med nysnø er ganske lett så det trengs ikke mye vind på det for at det skal dannes flere flak.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Bilder
Bilder av Snøprofil

Himmelretning
Kommentar
Tatt på 600 moh
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
612 
+/- nøyaktighet
19 meter
Laster kart