7 Snø observasjoner ved (Tromsø/BALSFJORD).
Observert av
ToreV@met
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
7. desember 2018 kl. 11:40
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Svært mye nysnø i dette området, 30-40 cm siste døgn.
Drønn i snøen
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hadde noen små drønn rundt skiene like over tregrensen, men ikke noe som forplantet seg bortover.
Skredaktivitet
Dato
07.12.2018
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Generelt dårlig sikt, så har ikke sett langt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
95 %
Kommentar
Tette snøbyger. Lite drag fra sørvest på 600 moh, men ikke nok til å flytte på snøen.
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
40 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Svært mye tørr løssnø (>30cm)
Kommentar
Opptil 40 cm løssnø i skogen. Over tregrensa 10-25 cm løssnø, under dette delvis vindpåvirket snø siden det trolig var mer vind under snøfallet i går.

Copyright
ToreV@met
Copyright
ToreV@met
Kommentar
Mye løssnø i skogen.
Snøprofil

Copyright
ToreV@met
Kommentar
Ingen utslag på ETC. Mellom 20-30 slag blir de øverste lagene delvis knust.
Copyright
ToreV@met
Kommentar
Finner så vidt antydning til et smelt/frys lag her på 500 moh. Det er svært porøst og nærmest gått i oppløsning. Gravde også i tynt snødekke på 600 moh og der var det ingen antydning til dette laget, kun løssnø over fokksnø.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Fant ingen ferske ustabile fokksnøflak i dag, men antar at de kan finnes høyere opp og i mer vindutsatte deler av regionen.

Tørre løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Kommentar
I bratte heng i skogen med så mye som 40ncm løssnø kan ikke dette helt utelukkes, men tror ikke jeg ville tatt det med som eget skredproblem.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har lokalt kommet mye snø det siste døgnet, og der dette har kommet kombinert med litt vind vil det ha dannet seg ferske nysnøflak. Mange steder virker det derimot å ha vært relativt lite vind under snøfallet, så utbredelsen av problemet er trolig begrenset.
Utvikling
Det skal nå svært lite vind til for man får dannelse av nye fokksnøflak og skredfaren vil da raskt kunne øke. Uten vind vil områder med eldre fokksnøflak gradvis stabiliseres.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Jeg tror fg2 er riktig med et så stort snøfall, selv om jeg ikke fant noen tydelige ustabile områder under turen min i dag. Dårlig sikt gjorde at jeg ikke fikk gått så høyt og sett så langt som jeg ønsket.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
BALSFJORD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
454 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart