9 Snø observasjoner ved (Voss/VOSS).
Observert av
Njål@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
11. januar 2019 kl. 11:43
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
11.01.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snøprofil

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
Snowpilot. Snødekket er så stabilt at det ikke er nyttig med stabilitetstester. Derfor utelatt.
Copyright
Njål@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Kniv både ved kniv og raster. P rounds imellom.
Copyright
Njål@SVV
Himmelretning
NV
Kommentar
Sørøstvendt profil 1040 m o.h. Absolutt betong flere desimeter ned fra snøoverflaten.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 900 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
Ingen skredbroblem ble observert i dag. Dette skredproblemet representerer et skredproblem som kan oppstå ved ny nedbør i løpet av søndag. Fra skoggrensen og opp til ca 900 m o.h. er det en tynn (varierer litt) smelte/frys skare som overligger et fist tynt (1 -3 cm) nysnølag. Det er fuktighet tilgjengelig i det gamle snødekket under, så kantkorn kan oppstå i dette sjiktet med nysnø frem mot søndag hvor det er meldt noe ny nedbør. Eksposisjon vil avgjøres av vindretningen som bestemmer hvor fokksnøen legger seg. Et skredproblem for mandag.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Tynn smelte/frys utgjør snøoverflaten. Skaren kan raskt få kant under seg.
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
N
Kommentar
Tynn smelte/frys over Fist nysnø. Under der, gammelt snødekke som stedvis er fuktig
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I skogen og opp til ca 900 m o.h., utgjør en tynn smelte/frys skare snøoverflaten. Denne overligger et tynt lag med løs nysnø, som fort kan begynne å danne kant. Under dette er det gamle snødekket mildværspåvirket og stabilt. I høyden er snødekket svært herjet av vind og mildvær. Innblåste leheng mot øst, i høyden, kan ha mer enn en meter snø, men generelt er det mindre snø enn dette i leheng. Disse lehengene er armert av en 10 - 30 cm tykk smeltefryspakke som er absolutt ugjennomtrengelig. I lo sider er det avblåst. Svært stabile forhold. Glatt skare og is som kan føre til utglidning, oppstikkende steiner og trær er naturfarene for en skiløper. Ikke snøskred. Naturlig utløste skred er usannsynlig. Til tross for sterk vind i høyden, så oppsto det ikke snøfokk.
Utvikling
Temperaturene er på vei ned, og snødekket vil stabiliseres ytterligere. Det finnes en tynn skare i snøoverflaten opp til ca 900 m o.h. Det kan bli dannet kantkorn under denne frem til søndag.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Faregraden er for høy i dette området. Observert opp til 1050 m o.h. Fokksnøen har her blitt betongstabil.

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
S
Kommentar
Utsikt fra ca 1060 m o.h., mot Kjellandbu og Hardangerfjorden. I denne høyden er landskapet glasert av mildvær og sterk vind.
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
S
Kommentar
Snøfordeling sett mot sør ca 800 m o.h.
Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Kommentar
Snødekket ca 650 m o.h. Dybde ca 10 - 30 cm, og åpne elver.
Snøprofil

Bilder
Bilder av Notater

Fotograf
Njål
Copyright
SVV
Himmelretning
Kommentar
Tynt lag av delvis nedbrutt og overflate kant utgjør snøoverflaten i skjermede leformasjoner i høyden. 1mm raster.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VOSS
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1031 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart