11 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Observert av
Leif@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
21. februar 2019 kl. 09:50
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: For kommunen. Beskrivelse:
Ingen faretegn observert
Ingen faretegn observet på hele turen i dag.
Skredaktivitet
Antatt tidsrom
0-6
Kommentar
ingen skred observert, men tett tåke og svært dårlig sikt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,50 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Tøke som delvis letter. Lite vind i natt og dag.

Copyright
Leif@ObsKorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
9 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Svært lett bundet nysnø over hele fjellet nå. Lite vindpåvirket. Under hsrd skare til ca 1200 m over delvis brytende skarelag av forskjellig tykkelse. Fra 1400moh er skarelaget betydelig tynnere og mindre fremtrenende så mildværet her har vært kortvarig. Det finnes nedføyket løssnølag i den eldre fokksnøen, men P hardhet over vil gjøre dette laget vanskelig å påvirke der snødekket er tykkere. Fokksnøen under dette laget virker å binde godt til skaren. Den eldre fokksnøen ligger hovedsaklig i østlig sektor. Nysnø i alle himmelretninger.
Snøprofil

Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Rasterplate i løsere dflag. Saga mellom skare og p fokksnø.
Stabilitetstest
Test
ECTN 16@17cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
16+1 uten ytterligere forplantning.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 16@18cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Søylen var ikke isolert ned til løst kantlag nederst. Dette løste ut på ECTP23 ved ny test der jeg ikke tok hensyn til overliggende lag.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Ectp23@7 fra bakken i løs kant ved isolering av hele søyla uten p ta hensyn til øvre lag. Dypt og under hard tykk snø.
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Ectn16 +1 uten forplantning
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Lbt moderat belastning Q1 brudd i df 1,5mm
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Eldre fokksnø med løssnølag under vil være vanskelig å trigge og heller ikke få stor forplantning da laget har begynt å binde seg til over og underliggende snø. Glatt brudd i laget ved blokktest, men ECTN test. Ingen skytende sprekker på dette laget observert. ECTN16 på dette stedet o P hard fokksnø, men trolig værre å påvirke der fokksnøen er tykkere.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kraftig mildvær opptil ca 1400moh tidligere har ført til skarelag og harde eldre snølag som isolerer kant og begerlag nederst i snødekket. Det er generelt lite snø i regionen og mye smeltet under mildværet. Fokksnølaget fra forrige uke har stabilisert seg godt oppå skaren, men det finnes nedføyket løssnølag i den enldre skaren som kan trigges. Dette ligge under fokksnø av varierende tykkelse og har liten forplantningsevne. 9cm nysnø siste par døgn ligger lett bundet og i alle himmelretninger, men det har forelpig blåst for lite til at denne har bundet seg til flak av betydelig størrelse. Enn så lenge godt skiføre selv om nysnølaget er litt tynt. Fg vurderes for dette området til FG1. Vil anta at det i høyere områder også vil være stabilisering av den eldre fokksnøen, men hvis vinden har vært sterkere som fjeøllvær antyder (liten kuling fra SV) er nok FG2 rett i høyereliggende områder.
Utvikling
Det blåser mer på toppen nå og dette kan føre til noe vindtransport og flakdannelse i østlig sektor. Lett til moderat fokksnø vil ganske rakst føre FG opp til 2.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Har ikke funnet kant nedover i snødekket før under skaren. For dette området tror jeg evt. kantkornlag nedover i snødekket vil ligge under så hard fokksnø at det vil være svært vanskelig å påvirke.
Snøprofil

Lagdeling
13 observert
Temperatur
7 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]iDe(D)2 - 4DiDe2DiDh1Dx0.3D-MOhMy0.5D-Mc1.5D-My0.5D-Mx1D-Mk(l)3 - 2D-MECTN16(1) Svært lett bundet nysnølag bestående av nåler og plater(2) Nedføyket delvis nedbrutt løssnølag.(1)(2)Created with niViz on 2019-05-27T10:34:17

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1273 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart