11 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
21.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-8,60 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
80 %
Kommentar
Stigende temp igjennom natta. Natt til i dag har det kommet et lite snødryss i lyb under 1 cm.Nå lett snø i lufta, liten trekk fra S

Himmelretning
SV
Kommentar
Tetner til fra vest, lett snø i lufta. Mot Platåberget fra Sukkertoppen
Himmelretning
SV
Kommentar
Tetner til fra vest, lett snø i lufta. Mot Platåberget fra Sukkertoppen
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Gjelder for sukkertoppen. Generelt lite snø fra lia og opp til Sukkertoppen. Snødekket varierer fra avblåste rabber med is, vindpakket hard og vindpakket myk. Mest snø i midtre del av skredbanen og i øvre løsneområde, men med stein og rygger som stikker frem i snødekket fra dal til topp.Terrenget har i natt fått et par cm nysnø på toppen av det gamle snødekke.

Copyright
Martini@unis
Kommentar
Sukkertoppen fra vei 228
Copyright
Martini@unis
Kommentar
Neder del av sukkertoppen mot sør og vei 222. Bilde tatt fra vei 228
Copyright
Martini@unis
Himmelretning
S
Kommentar
Midtre del av skredbanen mot vei 228. Øvre løsneområde til v i bilde
Copyright
Martini@unis
Kommentar
I midtre del av skredbanen over vei 228 er det 10 cm myk vindpakket snø over vindpakket hard snø. Generelt liten og varierende snødybde i siden over lia. Lite tegn til oppsprekk og vanskelig å tråkke ut flak når man går på ski
Copyright
Martini@unis
Kommentar
Nedre del av øvre løsneområde, varierende snødekkehardhet. Fra vindpakket hard med et par cm nysnø, til lommer med vindpakket myk som sprekker opp rundt skiene.
Tester
Test
ECTN 21@20cm Q1
Stabilitet
God
Kommentar
Går på begynnende kantkorn i sjikt / nedføyka nysnø i fokksnøen
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTP 22@50cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Går på store kantkorn (>2mm) over smelte frysepakke. Hele blokka setter seg men brudd over hele søyla, Q3 brudd
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Gjelder for område Sukkertoppen men er også beskrivende for vestvent terreng i Longyeardalen. Dette område har fått noe sidelast fra været i helga da vind kom fra N.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Flere kantkorn lag i øvre del av snødekket som har utviklet seg i kuldeperioden den siste uka. Laget over skaren / smeltefrysepakka fra mildværet tidligere i vinter viser i dette område ikke noen særlig evne til forplantning. Kantkornet er godt utviklet, men laget er tykt > 3cm og bruddflata er Q3. I dette området settes skred str til 2 fordi det er lite snø i løsne områdene.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Gjelder for Longyearbyen og området sukkertoppen (vestvendt terreng) Generelt lite snø. Noen områder har fått sidelast fra helgens vind. Noen områder med fokksnø som er vanskelig å løse ut, forventa str maks str 2. Kantkorn over skare midt i snødekke og ved bakken er svært vanskelig å løse ut pga over liggende harde lag. Pga lite snø ikke større skred en str 2
Utvikling
Med meldt nedbør og vind fra SV vil vi få et nytt fokksnøproblem i østvendt terreng. Vær også obs på evt skavelbrudd pga. pålast på Ø vendte skavler fra Platåberget. Sukkertoppen og Gruvefjellet kan få sidelast inn i noen renne og fokksnø problemet kan også gjelde for vestvendt terreng med sidelast inn i renner.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
For Longyeardalen er vi i dag på en svak FG 2 eller en FG 1. Denne vurderingen gjelder for vestvendt terreng i Longyeardalen. Det regionale varselet beskriver situasjonen ute i terrenget på en god måte.
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
9 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090Depth [cm]-20-15-10-50Temperature [°C]e2.5Ohe(f)2.5Ohe1.5dd(z)0.5dc(z)0.3caECTP22ECTN21GNDCreated with niViz on 2020-05-30T09:27:48


Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Martini@unis
Kommentar
ECTP22@40 cm Q3, får også et lokalt brudd under spade på ECTN21@70cmQ1
Copyright
Martini@unis
Kommentar
Lokalt brudd under spaden på 70cm (fra bunn) og brudd med forplantning på 40 cm. Blokka setter seg og "popper" ikke ut
Copyright
Martini@unis
Kommentar
Profil tatt ved øvre løsneområde ved snømålerstn. Snødybde 90cm. God utviklet kantkorn/ mot beger midt i snøpakka og ved bakken. Også begynnende kantkorn i nedføyka lsøssnø i øvre fokksnølag
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
244 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart