7 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Observert av
Halvor@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
21. februar 2019 kl. 11:12
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Skydekke
100 %
Kommentar
Tidvis lett snøvær i høyden. Vind fra S gir litt ny snøforflytning over 1000 moh.
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Snøoverflaten er varierende etter terrenget. Der vinden har fått tak er snøen pakket i myke eller hardere flak. I skjermede formasjoner ligger den løs. Nå i formiddag har mildværet gått opp til 1000 moh og snøoverflaten er våt eller fuktig mange steder. Det blåser fra sør og er lett snøfokk på utsatte plasser.
Stabilitetstest
Test
@0cm
Kommentar
Lille blokktest ga svikt i kantkornlag ved bakken på 1000 moh. Ved svært stor tilleggsbelastning. Ingen problem. På 1100 ga den svikt rett under mildværsskare ved liten tilleggsbelastning. Sviktet i blanding av løs snø og gammel overflatekant.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 700 meter.
Kommentar
Hovedsakelig knyttet til områder med ubundne snø.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
De ferske flakene vil finnes i N, men det er også flakdannelser fra tirsdagens kraftige vind i de fleste himmelretninger. Det er flakdannelser under 1100 moh også men at disse er stabilisert av mildt vær. Det må kraftig regn OL til for å destabilisere disse.

Kommentar
Lang bruddkant under vasstindane. Hele siden under veggen har gått. Sannsynligvis i forbindelse med soloppvarming onsdag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er ligger 5-20 cm ny snø (over 400 moh, stigende snømengde med høyden). Den gamle snøoverflaten er mange steder hard opp mot fjelltopphøyde etter kraftig mildvær før helgen. Skredproblemet er fortrinnsvil i den nye snøen eller mot den gamle. Stedvis er det svakt lag av gammel overflatekant under smelteskaren (over 1100 moh) og glatt glilag som gjør situasjonen mer kompleks. Det kan lokalt være lett å løse ut skred opp til Str 2. Skiføre var generelt bra i dag. Tørr snø over 1000 moh, lavere ligger snøen på hardt underlag og gir bedre glid enn fryktet.
Utvikling
Flakdannelser vil gradvis stabiliseres. Nedbør og vind vil i høyden gi noe ny pålagring i leheng. Stedvis kan det også finnes vedvarende svake lag i høyden.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra varsel!
Snøprofil

Lagdeling
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120Depth [cm]Temperature [°C]e2DdDOhDe1.5DOhDdDGNDCreated with niViz on 2019-05-24T08:52:25

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1164 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart