6 Snø observasjoner ved (Voss/VIK).
Observert av
Jens@SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
21. februar 2019 kl. 14:30
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
21.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Mange blaute laussnøskred str 0,5-1 observert. Nokre atader har det rulla snøballar ned bratthenga utan at det har utvikla seg til skred. Tydeleg at det har løyst ut i nysnøen og ikkje langs den gamle overflata. Mest i nordlege delar der det er mest nysnø

Copyright
Jens@SVV
Værobservasjon
Nedbørstype
Yr
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Nedbør som snø frå i går kveld til i dag tidleg. No var det yr i lufta
Snødekke
Total snødybde
140 cm
Nysnø siste døgn
44 cm
Snøfuktighet
Våt
Kommentar
Snødde i natt kombinert med litt vind frå S-SV. Opptil 40-50 cm nysnø i leområdar, mindre på flatar og avblåst/smelta på ryggar. Lite vindpåverka. Fint skiføre om ein har nyglida ski

Copyright
Jens@SVV
Kommentar
Mykje terreng stikk opp. Ein del pålagring i nordvendte leområdar
Snøprofil

Copyright
Jens@SVV
Kommentar
Tydeleg å sjå ny og gamal snø
Copyright
Jens@SVV
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Fekk utslag på lagdeling i nysnøen som har vore litt vindpåverka. Ikkje så gode bindingar i pakka over, så skreda blir truleg ikkje så store. Heller ikkje veldig potent. Q2-Q3 brot og forholdsvis mjuk snøpakke over

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Mest i N-NØ der det er mest nysnø
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nysnøen har bunde seg godt til den gamle snøpakka sjølv om den var hard. Som «limt» fast. Sett mange små laussnøskred. Desse har ikkje gått på gamle skarelag, men internt i laussnøen. Øvste del av snøpakka er blaut, men fuktig nedover til botn. Fleire kantkornlag rundt skarelag, men skarelaga er rimeleg harde å kome gjennom. Ser ikkje det som eit aktivt skredproblem pr no der eg har vore. Fekk utslag midt i nysnøpakka, men det vil truleg maks nå str 2, mest truleg str 1
Utvikling
Liknande vertype framover. Halde seg likt
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Ok

Copyright
Jens@SVV
Kommentar
Nysnø over gamal snøpakke
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Voss
Kommune
VIK
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
984 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart