8 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
torolav@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
22. februar 2019 kl. 06:39
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
22.02.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
1,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Underkjølt regn
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Mildværsgrense på ca 1100
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Eit problem kun dersom varmen trenger ned i kantkornet. Dersom temperatur som no vil den kun virke stabiliserande.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vind og snøfokk over 1000 onsdag la opp ein del fokksnødyner som no er stabilisert med mildværet. Tidlegare skarelag i topp av snødekke har blitt spist opp av kantkorn, så på dette høgdenivå er det godt skiføre. Underkjølt regn gir ei glasering på topp, dette virker kun stabiliserande no. Varmen gir seg på ca 1100, og derfra og opp vil det truleg være meir intakt lagdeling. Snødekket framstår spenningslaust.
Utvikling
Det skal mykje til å påvirke kantkornlaga med varme, men dersom regn og varme i kombinasjon, kan ein sjå for seg at kantkornet vil utgjere ein "grautaktig" masse som kan gå som våte flak ved første gjennomfukting. Dersom jamn oppvarming utan regn vil det virke kun stabiliserande.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fint!
Snøprofil

Lagdeling
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]eDeDeDdDeDOhMdMOhMCreated with niViz on 2019-05-27T09:18:02

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1013 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart