3 Is observasjoner ved Ljoslandsvatnet 500 moh (Vest-Agder/ÅSERAL).
Observert av
ljoslandshytta.no
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
11. mars 2019 kl. 20:40
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen islagt
Bæreevne
Liten fare for å gå igjennom
Skøytbarhet
Ikke skøytbart
Kommentar
Ved milder vær vil det muligens flyte litt vann fra snølast og Månn opp på isen. Men god is under. 50 cm snø suger opp overvann som fryser til sørpeis.
Istykkelse
Snø før borring
40,00 cm
Sørpe før borring
10,00 cm
Overvann før borring
3,00 cm
Overvann etter borring
6,00 cm
Øverste lag
20,00 cm Sørpeis
Nederste lag
30,00 cm Annet (spesifiser)
Total istykkelse
50,00 cm
Kommentar
Fra tidligere målinger antas en istykkelse på ca 50 cm god sørpe- og stålis. Vannoppkomme inne ved land pga snølast. Har frosset til siste to døgn pga temperatur <-15°C Vekslende med overvann fra Månn. Obs i vannføringsområdene. Tikjørte scooterspor ved sørpe og snefall gir trygg og tør overfart. Måler i en av dagene.
Faretegn
Type
Kommentar
økt vannføring
Økt vannføring fra Månn. Obs i innosen og områdene rundt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Ljoslandsvatnet 500 moh
Varslingsregion
Vest-Agder
Kommune
ÅSERAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
500 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart