Jord observasjon ved Fv 104 Møllegate, Larvik (Vestfold/).
Observert av
Mads-Peter@NVE
Gruppe
Varsling av jordskredfare
Kildeangivelse
Jeg har lest i avis/rapport
Kompetanse
***** (Fagperson fra NVE eller lignende, som kan vise til flere relevante observasjoner med regObs-skjema.)
Tidspunkt observert
11. april 2019 kl. 09:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
11. april 2019 kl. 08:30
Når skjedde skredet senest
11. april 2019 kl. 09:00
Type skred
Jordskred
Størrelse
Ukjent størrelse
Hva ble påvirket?
Veg
Omfang
Trafikk hindret
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel ikke gitt
Kommentar
Denne er funnet i XGeo. Løsmasseskred Fv 104, Møllegate, Larvik. Redusert fremkommelighet. Innsnevring på grunn av jordras. Ingen bilder og ingentig i media.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Fv 104 Møllegate, Larvik
Varslingsregion
Vestfold
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
35 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart