11 Snø observasjoner ved (Lyngen/TROMSØ).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
15.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Overskyet til dels dårlig sikt og helt tett fra 750m. Lett regn opptil 450m og lett snø over det. Temp 0C på 700m.

Copyright
harvey@ObsKorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
I skogen er snødekket våt og umder 500moh er snøen godt fuktet. Over 600m begynner snø overflate å bli gradvis tørrere. Kom ikke høyere enn 730m pga dårlig sikt. Over 700m er det tørr fokksnø oppå nedføyket løssnø/kantkorn blanding oppå smelteomvandlet over gammel kantkorn på skare. Det er også kantkorn under skare og smelteomvandlet snø ned mot bakken
Stabilitetstest
Test
ECTN 18@33cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Gikk til brudd over lag av nedføyket løssnø og kantkorn
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Fotograf
Harvey Goodwin
Copyright
Harvey Goodwin
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Ganske kompakt fokksnø over et 10cm løssnø lag med kantkorn blanding
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Temperatur
11 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h1De1 - 2DiDe0.1 - 2DL1 - 2DOhDe(C)0.5 - 1DOhDw0.1 - 0.3Dw0.1 - 0.5D-MECTN18GNDCreated with niViz on 2019-06-21T12:07:37


Fotograf
Harvey Goodwin
Copyright
Harvey Goodwin
Fotograf
Harvey Goodwin
Copyright
Harvey Goodwin
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
595 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart