Snø observasjon ved (Nord-Troms/NORDREISA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
13.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Flere store skred har gått i løpet av helga. Sett fra E6 over Kvænangsfjellet
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
NORDREISA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
243 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart