8 Snø observasjoner ved (Svartisen/RANA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
15.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
god sikt helt opp, ingen ferske skred observert på kjøretur fra Mo i Rana til Grensen
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Annet
Kommentar
I S hvor sola har stått på i dag, var de øverste 15-20cm fuktig (helt ned till skare. og det var helt opp til ca 900moh (også i SØ eksp hvor jeg grov profil) Ellers lite endringer på snøpakken. Snøgrense flytter seg gradvis oppover, fra ca 30moh inne i fjordene til ca 100moh ved kysten.( S Eksposisjoner) Tror du må høyt nå for å finne snø som ikke er påvirket av sol og temperatur..

Copyright
Gøran@ObsKorps
Copyright
Gøran@ObsKorps
Copyright
Gøran@ObsKorps
Stabilitetstest
Test
ECTN 23@20cm
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
snøpakken virker være stabil fra grensen, og helt ut til kysten i sørlig del av regionen nå. Men fuktigheten begynner å trekke nedover, men foreløpig har den ikke klart å påvirke det vedvarende svake laget som ligger mellom februarskare og skarelag dannet sist i Mars. Så foreløpig er dette laget beskyttet av overliggende hardt flak. Tror det er viktig å følge med på denne situasjonen nå. PÅ tur i går søndag fant jeg ute ved kysten i V eksposisjon på ca 600moh tynt fokksnøflak med kantkornet snø under. Dette hadde da ikke vært utsatt for smelt/ frys og var tørt, og kunne ved stor tilleggslast ha løsnet.
Utvikling
Fortsatt varme og sterk solinnstråling vil svekke bindinger i snødekket, vi vil kunne forvente naturlig utløste skred i bratte solhellinger. Med fortsatt stigende temperatur, og varmegrader også om natten, så vil bindinger begynne å svekkes i N og Ø eksposisjoner, da kn vi få mange str1 og noen Str 2 skred i fler heng, så da vil vi lande på fg 2- moderat.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
FG og skkredproblem for regionen stemmer. stemmer også bra med tekst som tydeligjør forskjell på fg innad i regionen
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Temperatur
9 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]f2Ohe1.5DOhe1MOhhWTECTN23Created with niViz on 2019-07-18T03:01:18

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
RANA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
874 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart