10 Snø observasjoner ved (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert

Himmelretning
S
Kommentar
Snødekket i skjerma forsenkninger på Platåfjellet
Himmelretning
Kommentar
Toppen av Platåfjellet. Skavl og renne over kirkegården
Kommentar
Nybyen 2
Kommentar
Nybyen
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-0,90 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Blei 2 grader mildere mens jeg var ute. Fortsatt tørr snø i høyden. i byen var det 1 varmegrad når jeg kom ned.
Snødekke
Nysnø siste døgn
2 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Noe tørr løssnø tilgjengelig på platåfjellet. Snøoverflaten varer hovedsaklig mellom relativt myk fokksnø i forsenkninger i le for vend fra sør og avblåste rygger.

Kommentar
Gamle museet
Kommentar
Huset
Kommentar
Sverdrupbyen - Huset
Kommentar
Sverdrupbyen 1
Stabilitetstest
Test
ECTN 3@5cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Fokksnøen ligger på et lag med løssnø og noe kantkorn over et syltynt regnskare lag. Ingen faretegn og liten evne til bruddforplantning
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøproblem i nordlig sektor. Realtivt store skavler som kan bryte av ved mer pålastning og oppvarming. Ingen faretegn eller nye skred observert.
Utvikling
Vind, snø og temperaturøkning vil det neste døgnet gi nytt fokksnøproblem og mer ustabile toppskavler.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
6 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]didc(e)ic(e)dDECTN3Created with niViz on 2019-07-18T03:37:50

Notater
Tekst
Observasjonen og skredfarevurderingen gjelder lokalvarsel for Longyeardalen, men er nokså representativ for resten av regionen også.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
413 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart