6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet
Skredaktivitet
Dato
15.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke noe observert på strekningen mellom Hemsedal sentrum og eldrevatn.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
7,00 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
10 %

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot sør
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
1100 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Overflatefuktigheten går gradvis fra våt ved 1100 til fuktig/kram på 1500. Lite snø i sørvendt terreng, men snø fra et par dager tilbake har lagt opp nysnø som smelter raskt der det ikke er gammel snø under. Gammel snø finnes mest i øst og nordvendt terreng og høyt til fjells i alle himmelretninger. Nysnø har bundet seg godt til gammel snøoverflate som har hard skare i toppen og ellers består av ulike smelteformer som har frosset sammen til et tykt lag uten åpenbare svake lag. Den gamle snøen vurderes også til å kunne drenere vann godt.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot sør. Nysnø ligger ganske jevnt fordelt, men smelter raskt nå der den ikke ligger på gammel snøoverflate.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot vest i høyfjellet. Fremdeles dekkende snødekke.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot N og eldrevatn og Høgeloft.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Vil følge solas gang.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabile forhold. Skredproblemet er løssnø fra noen dager tilbake som vil kunne løse ut i brattheng, spesielt når solen står på. Skavler kan brekke. Skiføret er godt, spesielt i øst og nordvendte skjerma formasjoner.
Utvikling
Stabilt fremover også.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
Jørgen@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1483 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart