5 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
torolav@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. mai 2019 kl. 15:50
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
15.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Såg nokre oppover Drivdalen
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Den finkorna snøen er blitt våt og utgjer eit lite skredproblem
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er omsider vorte varme her, og den finkorna snøen frå sist snøfall vil utgjere eit problem nokre dagar. På denne høgda 12-1300 er den blitt våt og i bratt terreng ser det ut for at det har lausna litt idag (eller seint igår). Det er god drenering i den gamle snøen så smeltevatnet går lett gjennom. Snøgrensa går omlag ved skoggrensa, og det stedvis fint skiføre, sjøl om det er litt vassmetta akkurat no. Truleg betring på skiføre i løpet av eit par dagar. Det er fuktig og vått til fjelltopphøgde i regionen.
Utvikling
Gradvis overgang til grovkorna snø, og det fjerde førefallet for året er igang
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Passer fint for regionen da det er meir nysnø lenger ut
Notater

Copyright
torolav@obskorps
Kommentar
Mot vest
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1128 
+/- nøyaktighet
48 meter
Laster kart