7 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Pga varmen mest løssnøskred men så også et flak, i vest sektor på ca 1700moh. Løsnøskredene er kun i sol sider , foreløpig.

Kommentar
Sø side mange løsnøskred. Skispor som også kutter øverste våte snø og drar med seg mer våt snø nedover, str 1 alle de her.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Flaskred mellom de to røde streker.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Eksempler på skred pga varmen tørre/våte løsnøskred
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
15.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1700 meter.
Kommentar
Se bilde under ferske skred faretegn.
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snøen fra helgen har må fått kjenne på varmen. I syd er de øverste 10cm våte , mens i vest og øst er det mer fuktig. Dette gjelder til der jeg var på ca 2100moh , men trolig til topps. Nordlig finnes tørrere snø høyt til fjells. Men traff på skare i nord på ca 1500moh. Så noe varme har truffet der også.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Sol og skispor i fuktig finkornet ( begynner å bli smelteformer) snø nø ca 1600moh.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Mot Smørstabtindane
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Fanaråkens vest side
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Nord side av Stygedalsryggen.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Pent vær. Og skare snøoverflate rundt 1400moh i østlig.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 2400 meter.
Kommentar
Trolig til topps i dag. Enkelte str 2 kan også forekomme. Som skiløper kutter du svært lett ut snøen. Nysnø fra helgen som får varme , ligger på hardt skarelag. Ca 20-50cm snø finnes oppå skaren nå.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1600 meter.
Kommentar
Gjelder skyggesider høyt til fjells. Trolig vanskelig å løse ut nå.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Varm dag med plussgrader til topps. Nærmest ikke vind og stor sol hele dagen. Helgens nysnø, 20 - 50 cm mulig mer i noen lommer. Som ligger på en stabil smeltepakke/skare, som frøs til den 2.mai. Denne hvite/finkornet snø får nå varmen i seg, fokksnøen stabiliseres fort. Med våte løsnøskred og mulig enkelte flak blir mer aktuelt. Hvis snødekke fryses til på nettene er den harde snøoverflaten stabil. Skredfaren følger nå solens gang mer.
Utvikling
Fortsatt varme dager Torsdag og Fredag. Våte løsnøskred blir mer aktuelt også i nordlig sektor. Fokksnøflak fra helgen skal mer til å løsne og trolig vil de tas bort som skredproblem om ikke lenge. På lengre sikt vil skredfaren gå noe ned , spesielt hvis det blir kaldere vær. Men også ved fortsatt varme.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]Temperature [°C]LOPzMdMd(h)WCreated with niViz on 2020-05-26T10:46:54

Kommentar
Ikke til bakken. Syd 1850moh.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
2022 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart