7 Snø observasjoner ved Svalsatveien, Longyearbyen, Svalbard (Nordenskiöld Land/SVALBARD).
Observert av
elke@unis
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
16. mai 2019 kl. 10:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
flere flakskred str.1-2 samt noen str. 1 løssnøskred i begge skåler på vei mot Svalsat (skålen ovenfor Skytegropa og skålen øst før Skjæringa) kun den ferske fokksnøen som er gått, de har ikke løst ut noe i det gamle snødekket under

Kommentar
Skredene som har gått siden sist observasjon av Kjetil i går i skålen øst for Svalsatveien. Skredet som gikk over veien har allerede blitt blåst igjen og er vanskelig å se.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,30 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Tester
Test
ECTN 6@5cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Lett å påvirke det svake laget, men ingen tegn til bruddforplantning. Skred vil ikke bli større enn str. 2. Med varslet vær og temperatur bør dette stabilisere seg ganske fort.
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
3 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI151050Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Ohc1Dd(c)0.5DECTN6Created with niViz on 2020-05-26T11:15:37


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Svalsatveien, Longyearbyen, Svalbard
Varslingsregion
Nordenskiöld Land
Kommune
SVALBARD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
83 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart