4 Snø observasjoner ved (Lyngen/Balsfjord).
Observert av
HåvardT@met
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
16. mai 2019 kl. 10:33
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
16.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Kommentar
Ikke sett flakskred. Men mange små løssnøskred.
Snødekke
Nysnøgrense
400 moh
Snøgrense
100 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Kommentar
Under 400m: Våt, grovkornet snø. Synker ca 10cm ned med ski. Over ca 400m: Bærende skare med litt fuktig nysnø oppå.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 100 meter.
Kommentar
Mulig for skiløper å løse ut små våte løssnøskred under ca 400moh. Over 400m er det fuktig finkornet snø som løsner naturlig ved berg i bratt terreng.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Har ikke vært over 750moh, men vil tippa at over ca 1000m finnes det fokksnø-problem.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Over 4-500moh er det fuktig finkornet snø på overflaten. Ca 20-30cm i snitt, men den ligger ujevnt fordelt etter å ha blitt flyttet av vinden og er generelt fast (1F). Fant ingen lagdeling i denne snøen på dagens tur opp til ca 750 MOH, og den er godt bundet til underliggende grovkornet snø. Ikke mye vann i denne finkorna snøen i dag, men i formiddag var det litt sol og rundt bart berg løsnet det en del våte løssnøskred. Vil anslå FG1 på dagens tur, men pga av høye fjell i området kan nok fokksnø-problem være reelt høyt til fjells og forsvare FG2.
Utvikling
Meldt varmere til helga, så da blir det nok enda mer våte løssnøskred. Kan kanskje hope seg opp med vann mellom finkornet snø og skare under.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Tørrsnøproblemet går nok litt for lavt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Balsfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
477 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart