6 Snø observasjoner ved (Tromsø/TROMSØ).
Observert av
Ingrid@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
16. mai 2019 kl. 12:15
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mykje vatn i snøen under ca. 400 moh
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Generelt lite ferske skred å sjå, men klarer å løyse ut våte laussnøskred/sørpeskred i bratte heng lengst nede.
Skredaktivitet

Sørpeskred

Dato
16.05.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 500 meter.
Kommentar
I bratte heng unde va. 500 moh gjekk det små sørpeskred når eg rann i bratte heng. Størrelsen var avhengig av terrenget, men det var berre dei 5 øverste centimeterane med veldig våt snø som sklei sakte nedover. Enkelt skredproblem å håndtere. Høgare oppe, i den fuktige snøen trilla det nokre snøballar når ein rann. Desse bygde på seg i den kranen snøen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
5,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
98 %
Kommentar
I dag er det overskya. Først var det Glimt av sol, no er det lett yr, også på toppen. Det blåste ein del på toppen, men snøen var så fuktig at det ikkje var noko vindtransport av snø. Tåke på toppen.

Copyright
Ingrid@NVE
Snødekke
Snøgrense
80 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøen varierer med høgda. Nederst, opp til 400-500 moh er det veldig våt snø. Vidare oppover har det komme snø på det gamle smelteomdanna grovkorna snødekket. Det er 10-15 cm med meir finkorna fuktig snø som har komt. Den blir tørrare mot høgda, men er fuktig også på toppen. På toppen har det nok blitt avblåst før det blei varmare igjen, så der er det gamle snødekket i overflata. Også dette er fuktig. Eg gravde på ca 800 moh, og det var grovkorna fuktig snø i heile snødekket, men med nokon hardheitskontrastar. Snødybde varierer. Er frå ca 1m til over 3 m i denne fjellsida. På ryggar, bratte heng og utstikkande terrengformasjonar har snøen smelta vekk.

Copyright
Ingrid@NVE
Kommentar
Eit par lausare lag i snødekket og eit underst. Øverste delen er relativ hard. Slik er det nok ikkje lenger ned i fjelsida.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Under ca. 500 moh er det mogleg å løyse ut våte laussnøskred i bratte heng i den våte snøen. Overskya vær med yr og lite sol gjer at slike skred kan gå i alle eksposisjonar. I den fuktige snøen høgare rauser det meir ut krampe snøballar.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
På denne turen er skredproblemet knytta til våte laussnøskred. I bratte heng under ca. 500 moh kan ein løyse ut våte laussnøskred/sørpeskred. Størrelsen vil vere avhengig av terrenget, men generelt vil dei vere små. Høgare oppe er det gode bindingar både i den nyaste snøen som har komme dej siste dagen, og mellom denne og det gamle snødekket. Utelukker ikkje at fokksnø kan vere eit skredproblem høgare, men det er mildt så det er gunstige temperaturar for stabilisering av desse, så trur ikkje det er eit stort problem i Tromsø-regionen.
Utvikling
Det er meldt meir eller mindre uendra vær, men noko varmare, og eg venter difor uendra skredfare med same skredproblem.
Faregrad
faregrad 0 Ikke vurdert
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
810 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart