2 Jord observasjoner ved Åelva, Ommedal (Sogn og Fjordane/GLOPPEN).
Observert av
Mads-Peter@NVE
Gruppe
Varsling av jordskredfare
Kildeangivelse
Jeg har sett bilde/webkamera
Kompetanse
***** (Fagperson fra NVE eller lignende, som kan vise til flere relevante observasjoner med regObs-skjema.)
Tidspunkt observert
7. august 2019 kl. 07:36
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
30. juli 2019 kl. 16:00
Når skjedde skredet senest
30. juli 2019 kl. 18:00
Type skred
Flomskred
Størrelse
100 - 10000 m3
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Veg
Omfang
Trafikk hindret
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel for lavt
Kommentar
Vanskelig å bedømme om dette er et flomskred eller bare en voldsom flomhendelse som har ført med seg masser. Det har komme store mengder lausmasse ned med flaumen som skada brua. Oppstraums brua er inntaksdam for reservevatn til settefiskanlegg nede i Hyen. Dammen var på dagen heilt fylt med grus og stein. Dammen er undergraven, og vatn renn delvis ned og under betongdammen i staden for over. Røyr og ledningar frå inntaksdam og tilknytta bu er gravne fram av flaumvatn. Der er høge, bratte skråningar av jord/lausmassar. Bratt, erodert skråning mellom inntaksdam og eksbru framstår utrygg for vidare utrasing. Skråning er utsett for vidare erosjon av vasstraumen, pga. at store steinar i elveløpet styrer straumen mot skråningen. Veg mot skytebane på øvre side av bru er delvis vaska vekk i flaumen. Info og bilder fins her: \\nve.no\fil\h\Fastgrupper\Jordskredvarsling\0_2019\31 MPDA ALOL\Flaum juli 2019\Bru Ommedal\Bru Ommedal
Notater
Tekst
Vanskelig å bedømme om dette er et flomskred eller bare en voldsom flomhendelse som har ført med seg masser. Det har komme store mengder lausmasse ned med flaumen som skada brua. Oppstraums brua er inntaksdam for reservevatn til settefiskanlegg nede i Hyen. Dammen var på dagen heilt fylt med grus og stein. Dammen er undergraven, og vatn renn delvis ned og under betongdammen i staden for over. Røyr og ledningar frå inntaksdam og tilknytta bu er gravne fram av flaumvatn. Der er høge, bratte skråningar av jord/lausmassar. Bratt, erodert skråning mellom inntaksdam og eksbru framstår utrygg for vidare utrasing. Skråning er utsett for vidare erosjon av vasstraumen, pga. at store steinar i elveløpet styrer straumen mot skråningen. Veg mot skytebane på øvre side av bru er delvis vaska vekk i flaumen. Info og bilder fins her: \\nve.no\fil\h\Fastgrupper\Jordskredvarsling\0_2019\31 MPDA ALOL\Flaum juli 2019\Bru Ommedal\Bru Ommedal

Fotograf
NVE RV
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Åelva, Ommedal
Varslingsregion
Sogn og Fjordane
Kommune
GLOPPEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
26 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart