2 Jord observasjoner ved Slottsportentunnellen, Modalen, Hordaland (Hordaland/MODALEN).
Observert av
Mads-Peter@NVE
Gruppe
Varsling av jordskredfare
Kildeangivelse
Jeg har lest i avis/rapport
Kompetanse
***** (Fagperson fra NVE eller lignende, som kan vise til flere relevante observasjoner med regObs-skjema.)
Tidspunkt observert
8. august 2019 kl. 12:40
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skred
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Når skjedde skredet tidligst
30. juli 2019 kl. 17:00
Når skjedde skredet senest
30. juli 2019 kl. 17:30
Type skred
Flomskred
Trigger
Naturlig utløst
Hva ble påvirket?
Veg
Omfang
Trafikk hindret
Stemte varsel på varsom.no?
Varsel for lavt
Kommentar
Flomskred med veldig grove masser. Har kommet ned gjennom bekken rett utenfor Slottsportentunnellen. Det er det massane i den plastra skredvifta (som strekkjer seg ca 40 høgdemeter opp i terrenget) som har losna på grunn av svært kraftig vassføring etter ein kortvarig intenst nedbør. Vatnet har dessutan her ført til at lausmassar er vaska ut på nedsida av vegen. Her heng ytre asfalt og rekkverk delvis i lause lufta over ei strekning på 100 m. I sjølve vegbana ligg det bortimot 100 kubikkmeter med steinmassar. Ein del blokker har volum på fleire kubikkmeter. Det er registrert flomskred i same skredløpet tidlegar. Info og bilder fins her: \\nve.no\fil\h\Fastgrupper\Jordskredvarsling\0_2019\31 MPDA ALOL\Flaum juli 2019\Modalen Slottsportentunnellen
Notater
Tekst
Flomskred med veldig grove masser. Har kommet ned gjennom bekken rett utenfor Slottsportentunnellen. Det er det massane i den plastra skredvifta (som strekkjer seg ca 40 høgdemeter opp i terrenget) som har losna på grunn av svært kraftig vassføring etter ein kortvarig intenst nedbør. Vatnet har dessutan her ført til at lausmassar er vaska ut på nedsida av vegen. Her heng ytre asfalt og rekkverk delvis i lause lufta over ei strekning på 100 m. I sjølve vegbana ligg det bortimot 100 kubikkmeter med steinmassar. Ein del blokker har volum på fleire kubikkmeter. Det er registrert flomskred i same skredløpet tidlegar. Info og bilder fins her: \\nve.no\fil\h\Fastgrupper\Jordskredvarsling\0_2019\31 MPDA ALOL\Flaum juli 2019\Modalen Slottsportentunnellen

Fotograf
Paul S Amundsen
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Slottsportentunnellen, Modalen, Hordaland
Varslingsregion
Hordaland
Kommune
MODALEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart