3 Vann observasjoner ved Markhuselva /FUSA (SÆVAREIDELVA/FUSA).
Observert av
Kommunegeologen
Gruppe
Prosjekt Fusa
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
19. august 2019 kl. 09:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skade

Skade 1

Type
Infrastruktur
Kommentar
Den kommunale vegen frå fv. 549 til Markhus er skada etter at Markhuselva har gått over sine bredder og har rent ned vegen.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Fusa kommune
Himmelretning
S
Kommentar
Markhuselva har gått over sine bredder og har rent nedover den kommunale vegen (store skadar).
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Fusa kommune
Himmelretning
N
Kommentar
Marhuselva. Det er vegetasjon langs gjerde og spor i vegetasjonen som viser høgste vasstand. Elva og den kommunale vegen er ca. midt på bilde (vatnet rann ned begge stadar).
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Fusa kommune
Himmelretning
N
Kommentar
Vatnet rann ned kommunal veg.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Fusa kommune
Himmelretning
V
Kommentar
Vegetasjon langs gjerde, samt spor i vegetasjonen viser vasstand.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Fusa kommune
Himmelretning
S
Kommentar
Flaumvatnet ned den kommunale vegen rann ut av vegen fleire stadar og førte til erosjon og mindre skred ned mot Markhuselva.

Skade 2

Type
Infrastruktur
Kommentar
Vatn har rent over fv549.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Fusa kommune
Himmelretning
N
Kommentar
Flaumvatnet har godt over sine bredder og rent over fylkesvegen.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Fusa kommune
Himmelretning
N
Kommentar
Flaumvatnet har rent over fv549 ved brua over Markhuselva (midlertidig bru pga. flaumskade i 26. sep. 2018 (?).

Skade 3

Type
Infrastruktur
Kommentar
Skade på bru.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Fusa kommune
Himmelretning
Ø
Kommentar
Flaumvatnet gjekk over sine bredder ved brua. Erosjon og vatn på avvegar ned den kommunale vegen.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Fusa kommune
Himmelretning
Ø
Kommentar
Flaumvatnet har gått over sine bredder ved brua. I tillegg er det spor etter vatnet som har rent ned den kommunale vegen heilt frå Markhus.
Vannstand
Situasjon
Vannstand er synkende
Vann på avveie
Ja
Registrert
Spor av vannet der det var
Måling
Vannstandmåling med ukjent
Kommentar
Det er spor etter flaumen i vegetasjon, langs gjerder med meir (har tatt bilde).
Notater
Tekst
Markhuselva har gått over sine bredder etter store nedbørsmengder i løpet av kort tid og ført til store skadar på kommunal veg. Uoffisielle nedbørsmålinger frå Hålandsdalen i Fusa har målt 40mm nedbør mellom kl. 8-9 og 20mm timen etter. Det er spor etter store vassmengder langs elva, som har gått over sine bredder fleire stadar. Eg har førebels ikkje eksakt tidspunkt for hendinga, men skal skjedd måndags morgon/føremiddag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Markhuselva /FUSA
Varslingsregion
SÆVAREIDELVA
Kommune
FUSA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
128 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart