2 Vann observasjoner ved Fv. 49 Vikøyvegen (GRANVINFJORDEN OG SAMLAFJORDEN NORD/KVAM).
Observert av
Kommunegeologen
Gruppe
Flaum og skred i Kvam
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
29. august 2019 kl. 02:40
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skade

Skade 1

Type
Infrastruktur
Kommentar
Tett bekkeinntak som har ført til at flaumvatent har rent begge veger, men mest mot nord mot bebyggelse. Eit hus evakuerte. Det er ikkje observert skredhendingar ned Skiftesgjel eller der flaumvatnet har runne, så det ser ut til å vere flaumskadar (masseførande flaum).
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
N
Kommentar
Gravemasknia står i Skiftesgjel der bekkeinntaket gjekk tett natt til 29. august 2019
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
V
Kommentar
Skiftesgjel kor bekkeinntaket gjekk tett.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
S
Kommentar
Skiftesgjel. Bekkeinntaket gjekk tett og vatnet rann langs fv. 49 Vikøyvegen mot sør og mot nord til Vikøyvegen 70 (vatn inn i bustad).

Skade 2

Type
Ukjent
Kommentar
Flaumvatnet frå Skiftesgjel rann inn Vikøyvegen 94 til 108, og nesten gått inn i nr. 98.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
S
Kommentar
Flaumvatnet frå Skiftesgjel rann ned innkøyringa Vikøyvegen 94 til 108.

Skade 3

Type
Bygninger og eiendeler
Kommentar
Flaumvatnet frå Skiftesgjel rann inn innkøyringa til Vikøyvegen 42 til 86, for det meste på vestre side og ned mot nr. 74 og 70. I tillegg rann vatnet frå fv. 49 over varamuren i en foss ned mot nr. 70.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
N
Kommentar
Flaumvatnet frå Skiftesgjel rann helt til Vikøyvegen 70 kor vatnet rann langs tilkomstvegen men og over varamuren og ned mot bustadhuset.
Fotograf
Vidar Dahle
Copyright
Vidar Dahle
Kommentar
Bilde er tatt av Vidar Dahle, og er henta frå Hordaland Folkeblad (HF) frå lenka: https://www.hf.no/nyhende/vegen-stengd-mellom-norheimsund-og-viky . Bilde viser flaumvatnet som renn over varamuren og ned mot Vikøyvegen 70.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
N
Kommentar
Flaumvatnet frå Skiftesgjel har rent inn innkøyringa til Vikøyvegen 42 og 86. Mestepartetn av flaumvatnet har kome ned mot nr. 74 og 70.
Notater
Tekst
Natt til torsdag 29. aug. (ca. kl. 2.30) har mykje nedbør på kort tid (minst 16 mm på ein time, truleg mykje meir) gjekk bekkeinntaket i Skiftesgjel i fv. 49 Vikøyvegen tett, mest truleg på grunn av masseførande flaum. Flaumvatnet har delvis runne mot sør (mot Vikøy) og mot nord (Norheimsund). Sørover har flaumvatnet laga ein stor dam i fv. som har drenert flaumvatnet gjennom og over varamur ned skråning til sjø. Mot nord har flaumvatnet runne langs fv, samt nokon avkøyrsler langs vegen, og har laga ein stor dam ovom Vikøyvegen 70. Her har vatnet flauma over varamuren og ned mot bustadhuset, som vart evakuert. Regobs ID 196776 og ObjektID 84397 (flaumskred) er derfor ikkje riktig og bør oppdaterast. Det var vatn på avvege (flaumvatn), ikkje eit flaumskred.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Fv. 49 Vikøyvegen
Varslingsregion
GRANVINFJORDEN OG SAMLAFJORDEN NORD
Kommune
KVAM
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
19 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart