2 Vann observasjoner ved Hyttefelt i Fitjadalen (elva Kjølo) (GRANVINFJORDEN OG SAMLAFJORDEN NORD/KVAM).
Observert av
Kommunegeologen
Gruppe
Flaum og skred i Kvam
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
29. august 2019 kl. 03:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skade

Skade 1

Type
Bygninger og eiendeler
Kommentar
I løpet av natta den 29. august 2019 har det lokalt kome ned store nedbørsmengder (styrbyger). Elva Kjølo ii Fitjadalen har gått over sine bredder og ned i eit hyttefelt og stølsområde. Fleire hytter og eigedommer er råka av flaumen. Punket er sett der elva har gått over sine bredder og ned i vestre deler av hyttefeltet.

Skade 2

Type
Bygninger og eiendeler
Kommentar
I løpet av natta den 29. august 2019 har det lokalt kome ned store nedbørsmengder (styrbyger). Elva Kjølo ii Fitjadalen har gått over sine bredder og ned i eit hyttefelt og stølsområde. Fleire hytter og eigedommer er råka av flaumen. Skadepunktet er sett omtrent der elva gjekk over sine bredder og flaumvatnet kom ned tilkomstveg og lokal bekk.
Notater
Tekst
I løpet av natta den 29. august 2019 har det lokalt kome ned store nedbørsmengder (styrbyger). Elva Kjølo ii Fitjadalen har gått over sine bredder og ned i eit hyttefelt og stølsområde. Fleire hytter og eigedommer er råka av flaumen. Kommunegeologen var på synfaring med NVE om kvelden den 29. august.

Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
N
Kommentar
I løpet av natta den 29. august 2019 har det lokalt kome ned store nedbørsmengder (styrbyger). Elva Kjølo ii Fitjadalen har gått over sine bredder og ned i eit hyttefelt og stølsområde. Fleire hytter og eigedommer er råka av flaumen. Kommunegeologen var på synfaring med NVE om kvelden den 29. august. Her er eit bilde av eit mindre jordskred utløyst av flaumvatnet i austre deler av hyttefeltet.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
SV
Kommentar
I løpet av natta den 29. august 2019 har det lokalt kome ned store nedbørsmengder (styrbyger). Elva Kjølo ii Fitjadalen har gått over sine bredder og ned i eit hyttefelt og stølsområde. Fleire hytter og eigedommer er råka av flaumen. Kommunegeologen var på synfaring med NVE om kvelden den 29. august. I dette punktet gjekk elva over sine bredder, samt flaumvatnet kom gjennom ura og gjekk ned i austre deler av hyttefeltet og ned til parkeringsplassen på Fetet.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
S
Kommentar
I løpet av natta den 29. august 2019 har det lokalt kome ned store nedbørsmengder (styrbyger). Elva Kjølo ii Fitjadalen har gått over sine bredder og ned i eit hyttefelt og stølsområde. Fleire hytter og eigedommer er råka av flaumen. Kommunegeologen var på synfaring med NVE om kvelden den 29. august. En gravemaskinførar jobbar med å krisesikre elveløpet så godt som mogleg. Det var her mesteparten av flaumen stakk ut av elveløpet og ned i hyttefeltet.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
N
Kommentar
I løpet av natta den 29. august 2019 har det lokalt kome ned store nedbørsmengder (styrbyger). Elva Kjølo ii Fitjadalen har gått over sine bredder og ned i eit hyttefelt og stølsområde. Fleire hytter og eigedommer er råka av flaumen. Kommunegeologen var på synfaring med NVE om kvelden den 29. august. Her var det ikkje eit elveløp tidlegare.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
S
Kommentar
I løpet av natta den 29. august 2019 har det lokalt kome ned store nedbørsmengder (styrbyger). Elva Kjølo ii Fitjadalen har gått over sine bredder og ned i eit hyttefelt og stølsområde. Fleire hytter og eigedommer er råka av flaumen. Kommunegeologen var på synfaring med NVE om kvelden den 29. august. Bilde viser stølsområde.
Fotograf
Kommunegeologen
Copyright
Kvam herad
Himmelretning
N
Kommentar
Elva Kjølo i Fitjadalen har gått over sine bredder og runne inn i eit hyttefelt. Fleire hytter og eigedommar er råka av flaumen,
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Hyttefelt i Fitjadalen (elva Kjølo)
Varslingsregion
GRANVINFJORDEN OG SAMLAFJORDEN NORD
Kommune
KVAM
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
286 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart