Vann observasjon ved Øye i Bergsdalen i Vaksdal kommune (BERGSDALSVASSDRAGET/VAKSDAL).
Observert av
Tore Henrik Øye
Kildeangivelse
Jeg har blitt fortalt dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
29. august 2019 kl. 12:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skade

Skade 1

Type
Annet
Kommentar
Skaden er på fylkesvegen (bru) og etablert steintipp ved vegen. Oppstod i samband med ekstremnedbør natt til torsdag 29.08.19. Flaumvatn rann over etablerte dreneringssystem (kanal + mur), inn i det gamle bekkeløpet og i terrenget. Førte til overflauming på veg, bru og steintipp. Flaumvatnet har byrja på å grave i nedre del av steintippen, og skaden kan auke ved ny flaumsituasjon. Vegvesenet held på med utbetring av vegen, men ikkje steintippen. Vegvesenet har sendt inn melding til NVE om hendinga.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Øye i Bergsdalen i Vaksdal kommune
Varslingsregion
BERGSDALSVASSDRAGET
Kommune
VAKSDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
427 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart