Is observasjon ved Tyrifjorden - vikene rundt Storøya 63 moh (Buskerud/Hole).
Observert av
M.Synstelien
Kompetanse
*** (Kurset erfaren observatør.)
Tidspunkt observert
13. november 2019 kl. 11:59
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Islegging langs land
Isdekningsgrad før observasjon
Isfritt, nå første is ved land
Bæreevne
Uten bæreevne
Skøytbarhet
Ikke skøytbart

Copyright
Radiosugge
Kommentar
Står på gangveien til Slettøya og ser sørover
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Tyrifjorden - vikene rundt Storøya 63 moh
Beskrivelse
Området innenfor (nordøst) Storøya og Bønsnes
Varslingsregion
Buskerud
Kommune
Hole
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
63 
Laster kart