4 Snø observasjoner ved (Indre Troms/Målselv).
Observert av
mfjellberg@Forsvaret
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13. november 2019 kl. 12:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig sprekk i fokksnøen i et konvekst parti. Kom en utglidning uten at alt raste ut. Markant fokksnødannelse etter siste værs SØ vindretning.

Copyright
mfjellberg@Forsvaret
Copyright
mfjellberg@Forsvaret
Copyright
mfjellberg@Forsvaret
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
80 %
Kommentar
Vind fra SØ, tidvis kraftig i kastene. Har flyttet mye snø i fjellet.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 400 meter.
Kommentar
Den siste kuldeperioden har medført en utbredt oppbygging av overflaterim i store deler av Troms. Det kom mildere vær i går tirsdag, men ikke nok til å smelte rimet. Vinden økte samtidig kombinert med noe nedbør i form av snø, men områder i le har vært lite påvirket utover at overflaterimet har blitt føyket ned. Dette vil være en stor utfordring nå da vi har tydelig fokksnøslaber på mellom 5 og 30 cm som lett kan påvirkes, og det vil forbli et problem med ytterligere pålagring av snø.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Kantkornoppbygging har oppstått nede i snødekket under kaldværet. Temperaturgradienten har vært tilstede, samtidig som det kalde været har dannet et skarelag i toppen av snødekket som har skapt dampsperre. Kantkornene begynner å bli delvis godt utviklet, og har stor utbredelse.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nåværende forhold etter siste døgns store transport av snø som følge av sterk SØ vind gir økt sannsynlighet for utløsing av tørre flakskred i V-NV-N eksposisjon. Dog vil det lokalt være varierende vindretninger som kan ha pålagret snø også i andre himmelretninger. Det er både kantkornet snø og nedføyket rim i snødekket, og vurdering er en høy FG 2.
Utvikling
Det er meldt gradvis kaldere vær som i kombinasjon med fokksnøslaben vil kunne gi videre grunnlag for oppbyggende omvandling.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Målselv / Indre Troms
Varslingsregion
Indre Troms
Kommune
Målselv
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
567 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart