2 Is observasjoner ved Dalavatnet 396 moh (Sogn og Fjordane/Sogndal).
Observert av
Siggen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset erfaren observatør.)
Tidspunkt observert
1. desember 2019 kl. 16:11
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Hele sjøen islagt
Isdekningsgrad før observasjon
Forrige obs gjelder til i går
Bæreevne
Normal fare for å gå gjennom
Skøytbarhet
Ikke skøytbart
Istykkelse
Snø før borring
10,00 cm
Øverste lag
2,00 cm Sørpeis
Nederste lag
7,00 cm Stålis
Total istykkelse
9,00 cm
Kommentar
Hele vannet er islagt med snø oppå, 10cm snø og 9cm is ( 2cm sørpe og 7cm stål). Der jeg målte. Vest enden isla seg til sist og har trolig noe tynnere is mens øst enden har trolig noe tykkere enn på målestedet.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Har borra ikke helt igjennom for lettere å se skille i islagene. Sørpe is øverste lag før stålisen kommer under.
Copyright
Siggen@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Dalavatnet 396 moh
Varslingsregion
Sogn og Fjordane
Kommune
Sogndal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
385 
Laster kart