8 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Sunnfjord).
Observert av
brit-siv@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
2. desember 2019 kl. 17:41
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Frå ca 1000 moh litt varierande nysnømengde fordi det har vore noko vindtransport frå vestleg retning. Men såg lite flakdannelsar så høgt som eg var. (snudde på 1050 moh, pga mykje steinur som ikkje er dekka av snøen.)
Skredaktivitet
Dato
02.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Tester
Test
LBT @30cm Q1
Kommentar
Løyser ut ved lett klapping
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTE 1@30cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Gjevnt over lite snø i denne delen av regionen, med mykje steinur som stikk opp. Lite vindpåvirka snø på dagens tur. Vil kunne være enkelte leformasjonar i høgfjellet der det har samla seg mest snø som kan være utsatte, gjerne bak ryggar og kantar i terrenget

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Lite bindingar og spenning i overliggande lag utifrå det eg kunne sjå. Men løyser lett ut ved test
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt lite snø i denne delen av regionen. Noko vindpåvirka over 1000 moh, men såg lite tegn til ustabile lagdelingar og spenningar i snødekket.
Utvikling
Overgang til mildvêr med regn høgt til fjells, vil auke skredfaren noko, og det vil kunne gå nokon naturleg utløyste laussnøskred i brattheng. Enkelte stader i svært bratt terreng der snødekket ligg på glatt underlag vil det kunne gå skred som løsnar ved bakken. Men generelt lite snø i denne delen av regionen, så det meste av snøen vil nok berre regne vekk.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Faregrad er truleg riktig i nordlege delar av regionen, som har fått meir snø enn her i Sunnfjord.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]C1DC1.5DC1Dd0.5Dc1Dc1DGNDCreated with niViz on 2020-05-30T11:13:16


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Jølster / Indre Fjordane
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Sunnfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1040 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart