10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
02.12.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen skredaktivitet observert mellom Hemsedal sentrum og bjøberg. Heller ikke omkringliggende fjell sett fra turen i dag.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
70 %
Kommentar
Noe snø kom med vind fra vest.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Bildet er tatt østover.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Hestebottfjellet sett fra bjøberg
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekket er preget av vind under en tynn hinne av nysnø. Det er fremdeles mye terreng som preger snøoverflate og det trengs mer snø for å glatte ut terrengformasjoner. Økende snømengde med høyden, spesielt i øst og nordvendte leområder. Alt i alt godt skiføre på et snødekke som fremstod spenningsløst og relativt homogent.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
En god del steiner og andre terrengformasjoner er fremdeles godt synlige.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Tydelige lehaler som følge av vind fra vest.
Tester
Test
LBT @70cm Q2
Kommentar
Brudd i kantkorn ved bakken. Fikk også brudd i sjiktoverganger innad i fokksnø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Blokka snudd opp ned og kantkornet snø ved bakken synes i bildet.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø ved bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket fremstår uten spenninger og jeg fikk ingen alarmtegn som sprekker eller drønn. Det mest utpregede svake laget jeg fant var kantkornet snø ved bakken. Den kantkornede snøen skaper rufsete brudd og snøen må ligge på glatte litt større flater for at det skal skje noe brudd av betydning. Til tross for god trekk i dag også klarte ikke vinden å flytte på nevneverdig med snø, ved kraftigere vind kan det flyttes en god del. En svak fg 2 etter min mening i dag.
Utvikling
Snødekket vil kunne suge til seg og holde på en god del fukt, men våte løssnø og noen flakskred som løsner av seg selv må påregnes. Noen utsatte steder kan skred av str 3 løsne til bakken dersom det kommer mye regn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
3 observert
Temperatur
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI010203040506070Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e2Dz1Dd0.5DGNDCreated with niViz on 2020-05-30T11:34:56


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1291 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart