8 Snø observasjoner ved (Lyngen/Tromsø).
Observert av
HåvardT@met
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. januar 2020 kl. 11:33
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
14.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
100 %
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Under ca 150moh var det lite nysnø og tynn skare på toppen. Gradvis mer løssnø og tynnere skare opp til skoggrense, der det var 20-30cm løssnø. I dette området flyttet vinden på snøen i skoggrensen og åpne områder i skogen.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Tror ikke det er "lett å løse ut" str.3 skred i dag (ikke enda hvertfall). Stort sett myke flak med begrenset evne til bruddforplantning. Fokksnøen hadde ganske stor utbredelse i det området jeg var i idag, men vil tro at det generelt på fjellet er dekkende med "noen bratte hegn". Var i ett NØ-vendt heng og fokksnøen der (fra i går) så ut til å ha stabilisert seg, men vet jo ikke om dette er representativt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Tenker skredfaren ligger i grenseland mellom FG2 og FG3. Fersk fokksnø er det dominerende skredproblemet og det hadde ganske stor utbredelse i det området jeg var i i dag. Den ferske fokksnøen sprekker lett opp å små flak, men har begrenset bruddforplantningsevne. Det finnes fortsatt kantkorn-aktige lag i snødekket, men de virker delvis avrundet og ikke potente nå, så tenker det er lite sannsynlig å løse ut skred på dette. Men har ikke vært særlig høyt i dag.
Utvikling
Er meldt økende vind utover dagen så da kan det bli enda mer snøtransport og fokksnøproblemet få større utbredelse, så tenker det fort kan bli en kortvarig FG3 når vinden tar seg mer opp. Men antar fokksnøen stabiliserer seg forholdvis fort.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]hCOhCDOhcDdD(1) Q3-brudd(2) Q3-brudd(1)(2)Created with niViz on 2020-05-26T12:14:15

Kommentar
Det finnes lag med kantkorn i snødekket, men på denne høyden er de avrundet og virker ikke potente. Nederste del av snøprofilen er noe forenklet. Det finnes hardhetsforskjeller og skarelag i denne delen også, men i det store og hele der det smelteomvandlet snø og stabilt.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
534 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart