6 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
Christer@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. januar 2020 kl. 13:02
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Bygevær med periodevis store nedbørsmengder og perioder med vind og fokk. Det er kombinert vindtransport av snø i bygene og vindtransport av snø på bakken
Skredaktivitet
Dato
14.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Mest truleg ingen skredaktivitet. Men det er dårleg sikt i høgda over 7-800 meter og ikkje råd å sjå eller vurdere skredaktivitet over dette..Og svært vanskeleg å vurdere alder på små str 1-2 skredmasser som har gått i kjente skredbaner/renneformasjonar og stoppa i skoggrensa. Eg meiner desse ser eldre ut, men eitt og anna kan vere nye.
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
2,00 °C
Skydekke
100 %

Copyright
Christer@obskorps
Kommentar
Bygevær med varierande nysnøhøgde. Vekslende sludd, regn og snø med tynt gjennomfukta snødekke på ca 350moh
Snødekke
Nysnøgrense
400 moh
Snøgrense
400 moh
Snøfuktighet
Meget våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Vekslande regn, sludd og snø på 400 moh. Snødekket er ujevnt fordelt i terrenget over 700 moh på grunn av tidlegare sterk vind. Det er mykje avblåste ryggar, formasjonar og til dels fjellsider mot sør/sørlig sektor. Snø ligg generelt i skjerma formasjonar. Og i skjerma formasjonar med fokksnøområder i nordleg sektor
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Skredproblem vurdert utifrå observert vær.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har vore mykje bygevær med vekslande intensitet og nedbørsmengder. Og med til dels kraftig vind i bygene. Tidlegare sterk vind har flytta mykje tilgjengeleg laussnø inn i skjerme formasjonar og i heng i nordleg sektor
Utvikling
Fortsatt bygevær med vind vil fortsette å legge snø inn i skjerme leområder. Milde temperaturar vil nok stabilisere eldre lagdeling relativt raskt, men stadig meir snø frå bygene vil vere disponibelt for vindtransport og skredfaren vil derfor vere omlag uendra
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
362 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart