11 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/Gloppen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Snøfokk ned til ca 600 moh.
Ferske sprekker
Den ferske fokksnøen sprekker opp i mange leheng.
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
14.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-0,50 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Kraftig vind fra S. Mye nedbør tidlig på dagen, avtagende til bygeaktivitet utover dagen. Synkende temp og nysnøgrense.
Snødekke
Total snødybde
40 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
600 moh
Snøgrense
400 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Fuktig nysnø som har gått over til tørr nysnø ved tempfall utover dagen. Svært ujevnt snødekke, med helst avblåste kuler/rygger og leheng med 1,5-2 m snø.
Tester
Test
LBT @18cm
Kommentar
Bryter på første runde med lett klapp.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Utfordringene er i hovedsak å finne i høyfjellet, fra nysnøgrensa og oppover. Det er mye vær og leheng bygger seg ut fort pga både nedbør og vind. Selv om temperaturene i seg selv tilsier rask stabilisering av fokksnøen, antas det at den ferske snøen vil ha problemer med å stabiliseres så lenge det stadig kommer påfyll. Skredproblemet fins i alle retninger og terrengformasjoner som samler snø, er lette å kjenne igjen og utgjør også det beste skiføret for tida. Under nysnøgrensa er snødekket i hovedsak gjennomfuktet.
Utvikling
Gunstige temperaturer i den ferske nysnøen tilsier rask stabilisering, så litt roligere vær i morgen vil nok kortvarig senke skredfaren noe.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Temperatur
6 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]C(h)MhihhMOhMdDaDcMcDCreated with niViz on 2020-05-26T11:37:48


Notater
Tekst
Telefonen døde, så har dårlig med bilder idag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
Gloppen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
875 
Laster kart