10 Snø observasjoner ved (Lyngen/Tromsø).
Observert av
martin@svv
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. januar 2020 kl. 11:55
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden
Skredaktivitet
Dato
14.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Kommentar
Føyker litt snø rundt toppene i omkringliggende fjell. Sporadisk lett snøfokk på toppen her, 900 moh.

Copyright
martin@svv
Kommentar
Føyker litt snø rundt toppene. Bildet tatt fra 900.moh, kun periodvis øett snøføyk her.
Snødekke
Kommentar
Over 800 moh stedvis avblåst til skare tynn, bristende mildværsskare, stedvis avsatt 1F/P fokksnø. Over 600 moh: 0 - 30 cm vindpåvirket snø. Snøtransport har dannet bølger, men ok skiføre. Under 600 moh: 30 cm lett bundet snø. Under 450 moh: 10-40 cm løs snø. 40 cm i skoggrensa. Under 150moh: fryst på gjennomslagsskare i toppen.

Copyright
martin@svv
Kommentar
800 moh.
Tester
Test
ECTN 13@23cm Q2
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​

Copyright
martin@svv
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Nedre høyde kan endre seg om det blåser opp.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnø ligger i mange himmelretninger. Skavler på toppene henger mot øst, mens vinden frakter nå litt snø mot vest. Snøen over skoggrensen er vindpåvirket og flaker seg, men det er lite oppsprekking rundt skiene og den viser lite evne til propagering. Flakene blir hardere og mer sporadisk avsatt med høyden. Jeg har inntrykk av at vi har lokalt ustabile forhold heller enn generelt ustabile forhold, men trolig er vi i grenseland. (Jeg har lite oversikt over forholdene i Lyngen). Det finnes ett svakt lag imellom skarelag som ligger under siste dagers fokksnø. Dette fant jeg også i Eliasdalen på fredag. Laget bryter lett og glatt, men det viser ikke evne til propagering og gir ikke faresignaler. Det er vanskelig å identifisere laget, men det er ikke tydelig kant.
Utvikling
Det ligger snø tilgjengelig for transport, spesielt under 600 moh. Vindøkning vil gi økt skredfare.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Riktig med alle himmelretninger utsatt. Kanskje litt lav høyde nå tidlig på dagen når det er satt en 3er, en evt 3er tror jeg er mer aktuell høyere opp. Jeg synser meg frem til at varselet har vært bra gjennom helgen, til tross for mye vind. Men pga av den kraftige vinden kunne skredproblemet kanskje vært på 'naturlig skred' i færre heng (og kanskje mindre str), heller enn liten tilleggsbelastning.
Snøprofil

Lagdeling
12 observert
Temperatur
3 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d1DhDOhDd1DOhDd1DOhDd1DOhDc1Dc1Da1DECTN13Created with niViz on 2020-05-26T11:49:12Copyright
martin@svv
Kommentar
Lys bak snøprofil: viser mange tynne skarelag nedover i gammelt snøpakke.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
716 
+/- nøyaktighet
14 meter
Laster kart