2 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Stabilitetstest
Test
CTE 3@5cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Rett under nyeste skare. Utydelig om det er svakt begynnende kant eller nedbrutt nysnø. Uansett mye kankorn ved bakken, men ingen respons her
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vang / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1287 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart