10 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Observert av
Even@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
14. januar 2020 kl. 11:55
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Stille og rolige forhold på Hensfjellet i dag
Skredaktivitet
Dato
14.01.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
95 %
Kommentar
Lettende vær, vær fra SØ med nedbør i natt. Dreier mot V ila dagen. Lite vind, antar det kommer med vestavær.

Copyright
Even@obskorps
Copyright
Even@obskorps
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Snø fra SØ uten for mye vind. Ubunden snø opp til 1300 moh jevnt fordelt overalt i terrenget. Under nysnøen er dekket mer preget av vind og mildvær med varierende tykkelse og hold. Under nysnøen finnes finnes litt fokksnø fra søn/man. Denne virker å ha stabilisert seg godt mot underliggende skarelag. Mye kantkorn i bunn på 1300 moh. Ved skoggrensa litt noe mindre utvikla. Bør følge med på kantkorndannelse i mildværsskaren.

Copyright
Even@obskorps
Copyright
Even@obskorps
Tester
Test
LBT 5@33cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Kraftige slag med spaden. Brudd i mellom skarelag i dårlig utvikla kantkorn.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTE 7@33cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Dårlig utvikla kantkorn i rundt skarelag fra nyttår.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Hadde ikke problemet der jeg var i dag, men der vinden har tatt tak er det aktuelt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
10 cm nysnø overalt i terrenget opp til minst 1500 moh i dette området i dag. Lite vind frem til omlag kl 1500 gjør at det er en del snø tilgjengelig for transport når vestavinden tar tak igjen. Dette vil gi fokksnøproblematikk i østlig sektor. Kantkorn ved bakken fikk jeg lite respons i her. Mer aktuelt er begynnende kantkorndannelse i mildværskaren. Litt kulde og klarvær gjør at dette bør følges med på fremover.
Utvikling
Økende fokksnø problematikk i i østlig sektor. Kantkorn i mildværsskare kan bli et større problem med litt kulde og klarvær. Påfyll og nedbør natt til onsdag, ettefulgt av vind fra vest.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Roligere forhold på min tur i dag, men mer utsatte områder som Tyin og lengre N/ NØ i Jotunheimen har nok litt mer å stri med.
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
6 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]eDOhDhDOhDeDOhDhDOhDd(h)OhDc(x)DCT7 Q2Created with niViz on 2020-05-26T12:24:38

Kommentar
Kritisk lag lite utvikla, men bør følges med på.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vang / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1043 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart