10 Snø observasjoner ved (Svartisen/BEIARN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker

Kommentar
Naturlig sprekk i fersk snø
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
25.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Svært lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Testheng, grenser mot vått flakskred. Tynt mykt flak. Ellers er det en del snøballer og mindre deler av skavler som har rullet ned i bratte heng.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Vinden tok seg opp i 11-12 tiden. Virker ikke å ha vært så mye vind i natt. Var meldt 18m/s på Osfjellet.
Snødekke
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Over 500m er den ferske snøen tørr. Det ligger 20 cm lett bundet snø i store deler av terrenget også på relativt eksponerte rygger. I leheng er det stedvis mye fersktransportert snø. Det er antatt kantkorn over og under skare på ca. 1m (fikk ikke studert i lupe pga. vanskelige værforhold). Disse lagene er svært vanskelig å påvirke hvor jeg gravde. Under 100 moh. kollapser antatt smelteomvandlet kantkornlag ved liten tillegsbelastning. Det virker som det er begrenset evne til forplantning.
Tester
Test
LBT @10cm Q1
Kommentar
Ved isolering. Nedføyket nysnø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
LBT @85cm Q3
Kommentar
Stor belastning. Går på antatt kantkorn.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
LBT @100cm Q3
Kommentar
Svært stor belastning. Går på antatt kantkorn.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Da jeg var på fjellet: svært lett-mange-middels. Men med vindøkningen og mer nedbør øker potensialet for store skred.

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Problemet er nok todelt. 1. Våte fersk fokksnø løsner. 2. Skred løsner på smelteomvandlet kantkorn. Er nok forttrinsvis et problem i lavere deler av innlandet hvor det har vært tykke lag med kantkorn. Skredproblemet blir nok aktuelt høyere i terrenget etterhvert som temperaturen stiger/vann trenger ned.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Kommentar
Antar dette er et skredproblem hvor det kommer mye regn.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nedføyket nysnø vurderes og være det største skredproblemet over tregrensen. Våte flakskred kan være et problem under skoggrensen. Våte løsnøskred kan være et problem i områder som får mye regn.
Utvikling
Det er mye snø tilgjengelig for transport i høyfjellet. I høyden er det kantkorn mellom skarelag. Kantkornlaget er svært vanskelig å påvirke nå, men det er usikkert hvordan laget vil respondere etter første gjennombløtning.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
4 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]OheOheOhdOhdc(1) Iķke bekreftet med lupe pga vanskelige forhold.(2) Smeltfryspakke med skarelag og smelteomvandlet snø.(1)(2)Created with niViz on 2020-04-10T03:47:20


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Beiarn / Svartisen
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
BEIARN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
654 
+/- nøyaktighet
2116 meter
Laster kart