10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Jørgen@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
25. mars 2020 kl. 15:33
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: Generelt på fjellet
Skredaktivitet
Dato
25.03.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke noe observert på strekningen mellom Hemsedal sentrum og bjøberg.
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
4,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
70 %
Kommentar
Betraktelig mildere I dag. Sannsynligvis uten nattefrost I natt opp til skoggrensa. Sola tar godt når den er framme.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot sør. Lavt skydekke med glimt av sol inniellom.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Mot vest. Man ser værskille med skyer og bygevær lengre vest.
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Lett snøfokk fra de høyeste toppene i dag. Mest snø i østvendte leområder. Den snøen som ble frakta i dag med vind ble raskt påvirket av varme og kan ikke flyttes av vind. Det er ikke løs snø tilgjengelig for vindtransport, men muligens noe løsere bortimot tørt snø lengst opp på de høyeste toppene. Snøoverflaten opp til 1400 moh er fuktig med mindre fuktgjennomtrenging desto høyere man kommer. Fra skoggrensa og ned, der det lå tørr tilnærmet løs snø i går var det skikkelig sugeføre I dag. Ingen faretegn fra snødekket, det fremstod som spenningsløst.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Det er fremdeles godt med snø i fjellet. Her vises bjøbergnuten ved bjøberg.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Utsatte steder som hadde lite snø smelter raskt fram nå.
Tester
Test
LBT @40cm Q3
Kommentar
I lite utviklet kantkornlag. Fikk også brudd i kantkornlag / begerkrystaller I bånn ved svært stor belastning av søylen.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
I bratt solvendt terreng, spesielt når sola titter fram.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Fikk brudd i et kantkornlag under skare i gammel snøpakke I dag. Ikke et alvorlig eller akutt problem slik jeg ser det, men noe som kanskje kan være aktuelt når snødekket ved høyere temperatur får økt sig og dermed spenningsforskjell.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stabile forhold. Et dødt snødekke der temperaturen nå gradvis stabiliserer. Våte skred kan forekomme i brattheng der sola står rett på. Temperaturen trekker gradvis nedover i snødekket og midlertidig kan kantkornlag I gammel snøpakke svekkes og kunne bli påvirket. Begynnende kantkornlag innad i relativt ny fokksnø har ikke utviklet store nok krystaller og starter nå sannsynligvis en smelting med påfølgende stabilisering. På de aller høyeste toppene, fra 16-1700 moh kan det finnes tørrere snø som lar seg påvirke, både i overflaten og lengre ned. Det er uansett snakk om liten utbredelse.
Utvikling
Gradvis stabilisering generelt, men kantkorn i gammel snøpakke kan bli aktivert.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
7 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060708090100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]e(f)2.5Dh(e)1De(h)1.5DOhDe(h)1DOhDd(c)1Dd0.5Mc1.5MGNDCreated with niViz on 2020-04-10T03:52:46

Kommentar
Like over snøoverflaten var det +2.2 grader.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1418 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart